Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nr 857753 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Nr 857755 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych.

Nr 857756 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-22 08:30 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857757 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857758 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-21 11:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857759 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857760 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-14 10:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Budowa sieci kanalizacyjnej.

Nr 857761 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa sieci kanalizacyjnej.

Nr 857762 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-21 09:00 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Budowa sieci wodociągowej.

Nr 857763 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 10:45 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci wodociągowej.

Nr 857764 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-19 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa sieci wodociągowej.

Nr 857765 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 12:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Budowa sieci wodociągowych.

Nr 857766 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-20 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody.

Nr 857767 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Budowa wodociągu.

Nr 857769 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

Nr 857795 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

Nr 857796 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Dostawa i montaż pojemników półpodziemnych.

Nr 857797 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 09:30 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Dostawa kotłowni na biomasę.

Nr 857800 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 09:00 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie