Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku

Nr 859066 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Leasing śmieciarki

Nr 859072 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 11:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Nr 859074 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 12:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie
Termin składania ofert:
2021-01-11 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Rozbudowa kanalizacji saniternej wraz z przepompownią ścieków

Nr 859086 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 859089 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 11:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI

Nr 859092 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Nr 859094 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Nr 859103 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora deszczowego

Nr 859106 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 11:00 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr 859109 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 10:00 upłynął
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2020-12-28 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej

Nr 859022 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Nr 859025 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 09:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2020-12-29 09:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2021-01-28 09:00 upłynął
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2021-01-12 08:45 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857757 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Dostawa i montaż pojemników półpodziemnych.

Nr 857797 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 09:30 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie