Remont (termomodernizacja) obiektów (pompy ciepła)

Nr 857854 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 11:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ

Nr 857867 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 11:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nr 857882 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 13:15 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Przebudowa stacji uzdatniania wody.

Nr 857670 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 09:00 upłynął
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

„Dostawę używanej śmieciarki z tylnym załadunkiem”.

Nr 857704 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej”

Nr 857707 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 11:00 upłynął
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie

„Termomodernizacja budynków oświatowych”

Nr 857710 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Nr 857715 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie

Bieżące remonty kanalizacji deszczowej

Nr 857718 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 10:00 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Budowa kanalizacji deszczowej.

Nr 857721 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-11 12:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Nr 857724 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 09:00 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie

Budowa odcinlka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego.

Nr 857741 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 09:00 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nr 857753 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych.

Nr 857756 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-22 08:30 upłynął
Lokalizacja:
pomorskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857758 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-21 11:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci kanalizacyjnej.

Nr 857761 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa sieci wodociągowej.

Nr 857764 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-19 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa Stacji Uzdatniania Wody.

Nr 857767 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Budowa wodociągu.

Nr 857769 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie