Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 861200 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 13:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 861241 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej

Nr 859082 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 09:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

Nr 859084 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa oczyszczalni ścieków.

Nr 857739 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Nr 857758 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-21 11:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci wodociągowej.

Nr 857763 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 10:45 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa oczyszczalni ścieków

Nr 856949 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie
Termin składania ofert:
2020-12-22 09:30 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Nr 856276 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 11:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych

Nr 855149 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-16 12:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Nr 855164 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-22 11:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody

Nr 854521 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-21 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa i przebudowa gospodarki wodno – ściekowej

Nr 854522 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa oczyszczalni ścieków

Nr 854524 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa wodociągu

Nr 854530 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-21 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Przebudowa stacji uzdatniania wody

Nr 854564 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 12:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią

Nr 853442 z dnia 2020-12-03 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-17 12:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI

Nr 852211 z dnia 2020-11-29 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-11 11:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną

Nr 851356 z dnia 2020-11-26 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-14 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie