Dostawa dwóch pomp wodnych

Nr 861232 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 13:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie
Termin składania ofert:
2021-01-15 09:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Nr 859402 z dnia 2020-12-23 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Dostawa i montaż instalacji solarnych n

Nr 859050 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku

Nr 859066 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Nr 859074 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 12:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Nr 859094 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych

Nr 857858 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-13 11:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej

Nr 856274 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-28 12:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Nr 856312 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-28 11:15 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Nr 855150 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-22 12:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków

Nr 855161 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 11:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Nr 855140 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-22 12:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Poprawa efektywności energetycznej budynku

Nr 855203 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 09:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego p

Nr 855228 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 11:30 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Nr 854498 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa sieci kanalizacyjnej

Nr 854526 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 11:15 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej

Nr 853095 z dnia 2020-12-02 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-16 09:30 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku

Nr 853128 z dnia 2020-12-02 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-16 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie