Dostawa i montaż 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych

Nr 861466 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 09:55 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2021-01-20 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Nr 859103 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów

Nr 857842 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:10 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Nr 857850 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-30 13:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Dostawa i montaż zasuw na sieci wodociągowej

Nr 856970 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-21 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Zakup zestawów układów pomiarowych wodomierzy – rejestratorów przepływu

Nr 857004 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-22 08:30 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków

Nr 856323 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków

Nr 855205 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-22 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-21 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-14 12:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-14 12:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Nr 852197 z dnia 2020-11-29 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-11 11:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie
Termin składania ofert:
2020-12-07 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Nr 849191 z dnia 2020-11-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-02 12:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nr 847236 z dnia 2020-11-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-11-19 12:00 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie