Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zbiórki odpadów

Nr 859043 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 11:45 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Rozbudowa kanalizacji saniternej wraz z przepompownią ścieków

Nr 859086 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków.

Nr 857728 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nr 857753 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Dostawa i montaż pojemników półpodziemnych.

Nr 857797 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 09:30 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Nr 857869 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 11:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Zaprojektowanie i budowa mikro instalacji fotowoltaicznych

Nr 857879 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Termomodernizacja budynku (fotowoltaika, pompa ciepła)

Nr 856997 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-28 09:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Nr 856999 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-28 11:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Badania wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych

Nr 856265 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW

Nr 855157 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie
Termin składania ofert:
2020-12-21 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Nr 853437 z dnia 2020-12-03 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 14:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

BUDOWA STUDNI NA UJĘCIU WODY

Nr 853109 z dnia 2020-12-02 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-16 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją

Nr 852485 z dnia 2020-12-01 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-14 10:15 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie
Termin składania ofert:
2020-12-15 07:45 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Termomodernizacja

Nr 852509 z dnia 2020-12-01 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-15 07:45 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie
Termin składania ofert:
2020-12-14 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Nr 851381 z dnia 2020-11-26 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-10 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie