Budowa kanalizacji deszczowej

Nr 861275 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 11:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WŁÓKACH

Nr 859281 z dnia 2020-12-23 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-11 12:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2021-01-20 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa sieci wodociągowej Szczyglice Turów

Nr 859377 z dnia 2020-12-23 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca

Nr 859379 z dnia 2020-12-23 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-06 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki

Nr 859019 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 859039 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-11 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Leasing śmieciarki

Nr 859072 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 11:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI

Nr 859092 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Nr 857722 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa wodociągu.

Nr 857769 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2020-12-29 09:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2020-12-30 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Remont (termomodernizacja) obiektów (pompy ciepła)

Nr 857854 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 11:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 857881 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 13:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Nr 856924 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 12:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nr 856959 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nr 856262 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie