Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej

Nr 861209 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-22 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej

Nr 861278 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 13:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Nr 859036 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 859038 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 12:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 859089 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 11:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 859090 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 12:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie
Termin składania ofert:
2020-12-28 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Nr 857755 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa sieci kanalizacyjnej.

Nr 857761 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Nr 857840 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 09:45 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury (pompa ciepła, instalacja PV)

Nr 856933 z dnia 2020-12-16 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa III części kanalizacji sanitarnej

Nr 856259 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem

Nr 856268 z dnia 2020-12-13 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 12:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa kanalizacji sanitarnej

Nr 855144 z dnia 2020-12-10 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-22 11:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie
Termin składania ofert:
2020-12-21 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie
Termin składania ofert:
2020-12-16 12:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 854510 z dnia 2020-12-08 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie
Termin składania ofert:
2020-12-21 13:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Nr 853435 z dnia 2020-12-03 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-17 09:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Budowa kanału sanitarnego

Nr 853091 z dnia 2020-12-02 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-15 11:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie