Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka

Nr 861173 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Dostawa samochodu hakowego

Nr 861461 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-05 10:00 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nr 861464 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-25 11:00 upłynął
Lokalizacja:
opolskie
Termin składania ofert:
2020-12-30 09:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2021-01-15 12:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2021-01-22 11:00 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Nr 859400 z dnia 2020-12-23 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-30 09:50 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Nr 859402 z dnia 2020-12-23 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-08 10:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:30 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie
Termin składania ofert:
2020-12-28 09:00 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie
Termin składania ofert:
2020-12-30 09:00 upłynął
Lokalizacja:
małopolskie

Dzierżawa samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki

Nr 859019 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 10:00 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zbiórki odpadów

Nr 859043 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 11:45 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki 2 osiowej

Nr 859044 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 10:00 upłynął
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2020-12-28 09:00 upłynął
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie
Termin składania ofert:
2021-01-05 14:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Leasing śmieciarki

Nr 859072 z dnia 2020-12-22 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 11:30 upłynął
Lokalizacja:
dolnośląskie

„Dostawę używanej śmieciarki z tylnym załadunkiem”.

Nr 857704 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie
Termin składania ofert:
2020-12-23 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Dostawa i montaż pojemników półpodziemnych.

Nr 857797 z dnia 2020-12-18 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-29 09:30 upłynął
Lokalizacja:
lubuskie