Dostawa i montaż 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych

Nr 861466 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-04 09:55 upłynął
Lokalizacja:
podlaskie

Przebudowa sieci wodociągowej

Nr 861191 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-25 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Nr 861211 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 11:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Nr 861246 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-25 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2021-01-26 09:30 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Przebudowa zbiorników wody czystej 2 x 500 m3 na SUW

Nr 861277 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-02-09 12:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Modernizacja energetyczna budynku przedszkola (pompa ciepła, fotowoltaika)

Nr 861214 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:00 upłynął
Lokalizacja:
opolskie

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Nr 861240 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 861188 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 861200 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 13:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy

Nr 861220 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-02-02 11:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka

Nr 861173 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

Nr 861187 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:30 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Budowa magistrali wodociągowej

Nr 861216 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa ujęcia wód podziemnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Nr 861239 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-25 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 861242 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-22 11:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 861245 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-29 11:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Budowa kanalizacji sanitarnej

Nr 861251 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie