Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka

Nr 861173 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2020-12-31 10:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

Nr 861187 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 861188 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 861189 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 09:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Przebudowa sieci wodociągowej

Nr 861191 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-25 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Przebudowa sieci wodociągowej

Nr 861192 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-21 11:50 upłynął
Lokalizacja:
śląskie

Przebudowa przepompowni wraz z przebudową punktu zlewnego

Nr 861195 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-02-16 12:00 upłynął
Lokalizacja:
kujawsko-pomorskie

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej

Nr 861200 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 13:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:30 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej

Nr 861209 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-22 10:00 upłynął
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Nr 861211 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 11:00 upłynął
Lokalizacja:
podkarpackie

Modernizacja energetyczna budynku przedszkola (pompa ciepła, fotowoltaika)

Nr 861214 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:00 upłynął
Lokalizacja:
opolskie

Budowa magistrali wodociągowej

Nr 861216 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 09:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy

Nr 861220 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-02-02 11:00 upłynął
Lokalizacja:
lubelskie

Dostawa dwóch pomp wodnych

Nr 861232 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-07 13:00 upłynął
Lokalizacja:
warmińsko-mazurskie

Budowa ujęcia wód podziemnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Nr 861239 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-25 10:00 upłynął
Lokalizacja:
wielkopolskie

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Nr 861240 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-12 10:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 861241 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-18 10:00 upłynął
Lokalizacja:
zachodniopomorskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 861242 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-22 11:00 upłynął
Lokalizacja:
łódzkie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej

Nr 861244 z dnia 2020-12-30 INFORMACJA ARCHIWALNA
Termin składania ofert:
2021-01-15 10:00 upłynął
Lokalizacja:
mazowieckie