Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06
Stacja zlewna nieczystości ciekłych FEKO
Producent:
POL-EKO-APARATURA

Oferowana przez naszą firmę stacja zlewna, zwana także stacją zlewczą
spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

ZALETY OGÓLNE:
przepustowość - ok. 160 m3/h
kontrolowane przyjęcie ścieków (przyjmuje tylko ścieki od
uprawnionych Przewoźników)
rejestracja danych dotyczących dostawy (identyfikacja Przewoźnika, data i godzina zrzutu, ilość i jakość przywiezionych ścieków)
system identyfikacji Dostawców za pomocą kluczy identyfikacyjnych
regulacja czasu pracy stacji dla każdego dnia oddzielnie, z możliwością stosowania drugiej taryf
obsługa do 250 Przewoźników
możliwość przyjęcia do 20000 dostaw bez potrzeby sczytania danych
5 przedziałów taryfowych zależnych od jakości ścieków
możliwość stosowania kontyngentów
komunikacja poprzez połączenie kablowe (interfejs RS 485 lub 422) z komputerem umieszczonym w dyspozytorni (programowanie stacji, sczytywanie danych, itp.)
komunikacja po kablu Ethernet, WIFI lub GPRS
możliwość generowania raportów za wybrany czasokres (dla danego Przewoźnika, ogólny oraz szczegółowy)
drukowanie kwitów informacyjnych dla Przewoźników po każdym zrzucie ścieków
automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych granic pH, przewodnictwa (opcja)
automatyczne płukanie ciągu spustowego po każdym zamknięciu zasuwy
oprogramowanie stacji zlewnej FEKO dla komputera PC umożliwiające:
sczytywanie danych o dostawach i Dostawcach
ustawianie i zmiany parametrów stacji
dodawanie lub usuwanie Klientów (Przewoźników)
drukowanie raportów dotyczących dostaw
wprowadzanie kontyngentów
administrowanie czasem pracy stacji
stacja może być dodatkowo wyposażona w:
moduł do pomiaru pH
moduł do pomiaru przewodnictwa
moduł jakości
sito z prasą do skratek
kontener standardowy lub specjalny wykonany z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej typu INOX
RODZAJE STACJI ZLEWNYCH
Stacja zlewna FEKO jest urządzeniem o elastycznej konstrukcji, może być dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki miejsca zabudowy. Stacje zlewne instalowane są w kontenerach lub odpowiednio przygotowanych budynkach. Posiadają pewne elementy standardowe, niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania oraz wyposażenie dodatkowe. Stacja zlewna oferowana jest w dwóch wersjach, które różnią się zasadniczo systemem sterowania:


OPROGRAMOWANIE FEKO
Programowanie stacji zlewnej
Program FEKO, będący 32 bitową aplikacją dla systemu Windows, służy do zarządzania klientami, ustawiania parametrów stacji zlewnej i drukowania raportów dotyczących dostaw.
Raporty z dostaw za wybrany okres czasu
Dane o dostawach są przechowywane w komputerze PC.
Użytkownik może w dowolnej chwili wygenerować i wydrukować raport z dostaw za wybrany okres czasu. Program FEKO oferuje
trzy rodzaje raportów.
Raport dla klienta - jest to raport dla danego klienta za określony okres
Raport ogólny - raport ogólny obrazuje historię pracy stacji za dany okres, przedstawiając kolejne dostawy i ich parametry
Raport podsumowanie - raport podsumowanie przedstawia sumaryczną ilość ścieków, jakie stacja przyjęła w wybranym okresie z rozbiciem na poszczególnych przewoźników. Raport ten można wykorzystywać przy rozliczaniu z Klientami stacj

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.

Dział Obsługi Klienta
Mateusz Dziuba - Product Manager
Adres: Kokoszycka 172 C, 44-313 Wodzisław ŚŁąski

Nr telefonu: +48 500 059 768 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu