Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2019-03-11
Pyłomierz IPS K

pomiar "on-line" zapylenia

Producent:
KAMIKA INSTRUMENTS

ANALIZATOR IPS K (pyłomierz)

Urządzenie do pomiaru zapylenia bezpośrednio
w kanale.

- PRZEZNACZENIE:

Do pomiaru ,,on-line" zanieczyszczenia powietrza lub spalin przepływających przez kominy lub kanały.
Pomiar analizatorem jest izokinetyczny, można przeprowadzić go jednorazowo dla zaprogramowanej objętości powietrza lub powtarzać automatycznie w sposób ciągły. Monitoring nie jest ograniczony czasowo. Wynikiem pomiaru jest granulacja od 0.4 do 300 µm z podziałem na 256 równych klas, koncentracja liczbowa i wagowa w m3 dla dowolnie wybranych wartości pyłu PM np. PM10, PM5, PM2.5 i innych.- METODA POMIARU:

Sposób pomiaru analizatora IPS jest złożony i polega na pomiarze najmniejszych cząstek z uwzględnieniem wpływu dyfrakcji laserowej, by dla większych cząstek przejść stopniowo, w sposób ciągły, do pomiaru zmian strumienia promieniowania rozpraszanego przez poruszające się cząstki. W ten sposób uniknięto pewnych wad "dyfrakcji laserowej" stosowanej w pełnym zakresie pomiarowym, gdzie pojedyncze, największe cząstki dają słabe zmiany obrazu dyfrakcyjnego.
W analizatorach IPS nie ma ograniczeń optycznych dla pomiaru pojedynczych małych i dużych cząstek.
Strumień promieniowania laserowego w podczerwieni nie tylko identyfikuje wielkość cząstek, ale jeszcze pozwala je precyzyjnie zliczyć w całym zakresie pomiarowym.
Każdej cząstce odpowiada impuls elektryczny proporcjonalny do wielkości cząstki. Zbiór cząstek jest pierwotnie mierzony z podziałem na 4096 klas wymiarowych i przekształcany (kalibrowany) na 256 klas wymiarowych dostępnych dla użytkownika.

Dystrybutor

KAMIKA Instruments

Adres: Strawczyńska 16, 01-473 Warszawa
Nr telefonu: +48 22-666-85-68; +48 22-666-93-32 Pokaż numer
Faks: +48 22-666-85-68; +48 22-666-93-32 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu