Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2012-04-24
opłaty za korzystanie ze środowiska

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo powinno uwzględniać w swojej działalności wymogi formalne, wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
i przepisów wykonawczych. Jednym z takich wymogów jest obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wystarczy, że w przedsiębiorstwie wykorzystywane są samochody służbowe, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty i złożyć stosowne sprawozdania. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki. Tak samo jest, gdy przedsiębiorca pobiera wodę lub składuje odpady.
W ramach świadczonych usług, BDG HOSSA, w imieniu Klienta nalicza opłaty oraz przygotowuje sprawozdania w zakresie:

1. Opłat za korzystanie ze środowiska - zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:
• wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (kotły grzewcze, procesy spawania, malowania, silniki spalinowe)
• pobór Wody podziemnej i powierzchniowej
• odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
• składowanie odpadów

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA Fąfara Marcin

Adres: Boya-Żeleńskiego 108, 40-750 Katowice

Nr telefonu: 32 20 00 174 Skopiuj

Faks: 32 353 66 37 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl