empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy produktów INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-07
Odzysk biogasu z wysypisk śmieci - elementy systemu produkcja, rury kolektory studnie obudowy instalacje odwadniacze kolektory ssawy pomiary PE HD
Producent:
AMARGO
Odzysk biogasu z wysypisk śmieci - elementy systemu produkcja, rury kolektory, studnie, odwadniacze,obudowy,rozdzielacze,rury filtrowe perforowane,kondensat

Firma AMARGO zrealizowała wiele dostaw elementów instalacji biogazu, zwłaszcza w projektach rekultywacji istniejących kwater składowisk odpadów komunalnych.
Dostarczamy od kilku lat w oparciu o indywidualny PROJEKT takie elementy instalacji odgazowującej jak na przykład:
- studnie odgazowujące (obudowa studni z płyty, rury strukturalnej PE HD SN4, króćce, ujęcie, perforowana rura filtrowa, głowica studni, pokrywa obudowy, odpowietrzenie)
- studnie zbiorcze retencyjne kondensatu spawane ekstruzyjnie na bazie płyt PE 300 i rur lub systemowych pierścieni
- indywidualne butelkowe odwadniacze biogazu PE HD
- centralne odwadniacze biogazu
- studnie połączeniowe instalacji ujęcia biogazu, kolektory zbiorcze, rozdzielacze kontenerowe z doprowadzeniem kolektorem zbiorczym do ssawy i układu pomiarowego
- króćce kontrolne, pomiarowe, zasuwy regulacyjne, zaporowe, zawory do pomiaru i regulacji, zaślepki z króćcami odpływu skroplin
- inne elementy według zlecenia.
Zapraszamy do podjęcia kontaktu i przekazania nam opisu i parametrów końcowych potrzebnego urządzenia, produktu czy też wyrobu, a my postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom.

Głowice studni odgazowujących będą od góry zabezpieczone obudowami, wykonanymi z rury PEHD ø1000 mm, ze stożkowymi pokrywami PEHD i odpowietrzeniami z rury PE ø75 mm.
Z każdej istniejącej studni odgazowującej, gaz będzie odprowadzany przewodami PE100; PN10; SDR17 ø63 mm do studzienki połączeniowej SP usytuowanej w narożniku wierzchowiny rekultywowanego składowiska.
Do studni połączeniowej SP doprowadzono również cztery przewody PE100; PN10; SDR17 ø63 mm, umożliwiające w przyszłości podłączenie projektowanych studni odgazowujących nowej kwatery składowiska. Przewody te należy ułożyć na wierzchowinie składowiska, pod warstwą trudno przepuszczalną, w warstwie odgazowującej i wyprowadzić je ok. 0,5 m nad skarpę i zaślepić.
Ze studni połączeniowej SP, kolektorem zbiorczym, wykonanym z rury PE100;
PN10; SDR17, ø125 mm, po skarpie składowiska gaz będzie sprowadzony do stacji odsysania i utylizacji.
Połączenia dziewięciu przewodów odgazowujących z poszczególnych studni w jeden kolektor należy dokonać w studzience połączeniowej SP, przyjmując:
- pięć odgałęzień dla podłączenia istniejących studni zlokalizowanych na rekultywowanym składowisku,
- cztery odgałęzienia dla podłączenia projektowanych studni zlokalizowanych na nowej kwaterze składowiska.


Odprowadzenie kondensatu
Ujmowany ze składowiska odpadów gaz charakteryzuje się 100% uwodnieniem. Podczas przesyłu gazu następuje wykraplanie zwartej w nim wilgoci. Powstający kondensat (o silnie kwasowym odczynie) należy usuwać, gdyż może on ograniczać lub wręcz uniemożliwiać przepływ gazu w przewodach, a dodatkowo jest szkodliwy dla pracy ssawy.
Założone głębokości ułożenia przewodów i spadki uwzględniają zabezpieczenie przewodów przed zamarzaniem kondensatu w przewodach.
Indywidualne odwadniacze przewodowe
Przewody transportujące gaz ze studni będą miały na swej trasie (tuż za studniami) po jednym załamaniu w płaszczyźnie pionowej, z dolnym ekstremum załamania.
W tych miejscach załamania będzie gromadził się kondensat. W celu odprowadzania kondensatu, w miejscach załamania zaprojektowano lokalne, indywidualne odwadniacze sieciowe.
Można zastosować typowe odwadniacze sieciowe (przykład takiego odwadniacza pokazano na załączonej karcie producenta), lub wykonać indywidualnie według Rysunku.
Nie można instalować odwadniaczy bezpośrednio w odpadach, lecz w obsypce mineralnej.
Przyjmuje się obsypkę wykonaną ze żwiru grubego, lub tłucznia (bez zawartości wapienia)o wielkości ziaren 31,5/63 mm. Miąższość obsypki musi wynosić minimum 30 cm dokoła i od spodu odwadniacza. Łącznie należy zainstalować 3 sztuki takich odwadniaczy.
Wykraplający się w odwadniaczach indywidualnych kondensat będzie odprowadzany bezpośrednio do złoża odpadów przelewem syfonowym, poprzez obsypkę żwirową.
Centralny odwadniacz i studzienka kondensatu
W najniższym punkcie trasy przewodu zbiorczego, tuż przed stacją odsysania i utylizacji, oznaczoną symbolem MPR, zaprojektowano centralny odwadniacz.
Przyjęto odwadniacz butelkowy, wykonany z dwóch odcinków rur PE100, ø125 mm
i ø200 mm (Rysunek nr 14). Odwadniacz będzie posiadał zasyfonowanie o wysokości 545 mm, a nadmiar wykroplonego kondensatu będzie odprowadzany przelewem do studni kondensatu o symbolu SK przewodem PE100 ø90 mm.
Studnię kondensatu SK (z całkowicie szczelną komorą) przyjęto jako typową, bezodpływową studnię kanalizacyjną - inspekcyjną z PEHD ø1200 mm, z osadnikiem o wysokości 1200 mm, wyposażoną w typową żelbetową płytę pokrywy i żeliwny właz kanałowy ø600 mm wentylowany.
Zgromadzony w studzience kondensat przyjęto odprowadzać okresowo przenośną pompą beczkową w wykonaniu kwasoodpornym, która będzie znajdowała się na wyposażeniu stacji, do plastikowej beczki o pojemności ok. 200 dm3. Beczkę należy okresowo opróżniać przez rozprowadzenie zawartości po powierzchni odpadów deponowanych w aktualnie eksploatowanej kwaterze składowiska.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

AMARGO Spółka z o. o. Sp. k.

Adres: Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Nr telefonu: +48 798 775 760 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl