empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-03-19
Oczyszczalnia BIO-BEL
Producent:
Ecol-Unicon

Wiele lat intensywnych badań poświęconych technologii tlenowej oczyszczania ścieków sprawiło, że biologiczne oczyszczalnie typu BIO-BEL pracują niezawodnie w wielu krajach Europy. Właściwie dobrane oczyszczalnie BIO-BEL gwarantują efektywne, bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz ekonomiczne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków.

Optymalnie sprawdzają się w obiektach typu:

 • domki jedno- i wielorodzinne
 • obiekty gastronomiczno-hotelowe
 • obiekty szkoleniowe
 • leśniczówki
 • obiekty przyautostradowe, np. stacje benzynowe, MOP.

Oczyszczalnie pracują, wykorzystując technologię złoża fluidalnego, która znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków narażonych na duże, okresowe przeciążenia hydrauliczne (szczytowa aktywność sanitarna mieszkańców), a także okresowe przerwy w dostawie ścieków. Spełniają rygorystyczne wymagania ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej (CE)
i mogą być stosowane na obszarach chronionych.

Główne zalety oczyszczalni BIO-BEL

 • brak konieczności regularnego płukania złoża – zderzanie się poszczególnych elementów złoża wywołuje proces samooczyszczania
 • możliwość dopasowania (± 20%) do zmiany wielkości obciążenia bez konieczności zmiany gabarytów urządzenia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej złoża fluidalnego
 • niskie zużycie energii elektrycznej (zapotrzebowanie mocy już od 100 W)
 • brak niektórych ubocznych efektów występujących w przypadku technologii osadu czynnego – np. puchnięcia osadu, rozpadania się kłaczków
 • przy zapewnieniu stałego zasilania nie wymaga częstych kontroli
 • oczyszczalnie do 16 RLM mieszczą się w jednym zbiornikustabilna praca niezależnie od pory roku.

Budowa oczyszczalni BIO-BEL

Oczyszczalnia ścieków BIO-BEL składa się z trzech komór

 • osadnika wstępnego
 • bioreaktora ze złożem fluidalnym
 • osadnika wtórnego.

Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C35/45, PE-HD lub innych materiałów.

W przypadku oczyszczalni do 16 RLM cały proces technologiczny zachodzi w jednym zbiorniku. Oczyszczalnie większe, powyżej 16 RLM, wymagają zastosowania dodatkowego osadnika.

Ścieki surowe wpływają do osadnika wstępnego. Wielkość czynna komory wstępnej oczyszczalni (długość oraz szerokość),  a także specjalna konfiguracja doprowadzenia i odprowadzenia ścieków ma wpływ na pracę całego układu. Ciężkie, gruboziarniste frakcje osadzają się na dnie komory. Następuje oddzielenie od ścieków zawiesiny ziarnistej, kłaczkowatej oraz substancji flotujących.

Z osadnika wstępnego ścieki grawitacyjnie dopływają do bioreaktora z zawieszonymi elementami złoża. Na zastosowanym  w oczyszczalni BIO-BEL złożu fluidalnym drobnoustroje pływające w ściekach osadzają się, tworząc biofilm. Mikroorganizmy rozwijają się w sposób naturalny bez potrzeby ich zaszczepiania. Na dnie reaktora znajdują się membranowe dyfuzory rurowe, do których za pomocą dmuchaw tłoczone jest powietrze. Układ dyfuzorów i ilość dostarczanego powietrza zapewnia optymalne mieszanie i natlenienie ścieków oraz błony biologicznej, co generuje jednolite warunki procesowe w reaktorze (homogenizacja ośrodka).

Elementy tworzące złoże – Picobells® – mają powierzchnię właściwą równą 450 m2/m3 oraz kształt, który uniemożliwia wymywanie aktywnego biofilmu. Oczyszczalnia ma bardzo dużą zawartość mikroorganizmów będących w ciągłym ruchu. Ogólny równoważnik biomasy rzędu 10 do 12 kg/m3 sprawia, że gabaryty biorekatora są znacznie mniejsze od tych stosowanych w innych technologiach.

W reaktorze biologicznym realizowane są następujące procesy cząstkowe:

 • hydroliza
 • rozkład prostych związków organicznych przy udziale bakterii heterotroficznych
 • nitryfikacja związków azotowych
 • denitryfikacja w warunkach anoksycznych
 • defosfatacja biologiczna w warunkach anaerobowych.

W osadniku wtórnym oczyszczone biologicznie ścieki są oddzielane od obumarłych skupisk złoża. Tam też, za pomocą podnośnika mamutowego, następuje odpompowanie nadmiernego osadu z powrotem do osadnika wstępnego. Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się poprzez przelew zabezpieczony deflektorem, który chroni przed wynoszeniem zawiesiny pływającej na powierzchni osadnika wtórnego.

Całość procesu jest w pełni zautomatyzowana. Szafa sterująca z wbudowanym układem dmuchaw montowana jest w pobliżu oczyszczalni i zapewnia łatwe kierowanie pracą urządzeń.

Eksploatacja oczyszczalni BIO-BEL

Oczyszczalnia ścieków nie wymaga stałego nadzoru. Jedynym zabiegiem eksploatacyjnym jest sporadyczne usuwanie osadów  z osadnika wstępnego. Czynność tę wykonuje się 1–3 razy w roku w zależności od wielkości oczyszczalni. Warunkiem prawidłowego działania oczyszczalni jest przestrzeganie zasad zawartych  w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) – dostarczanej wraz z urządzeniem.

 Więcej informacji:

www.ecol-unicon.com
www.facebook.com/Ecol.Unicon
www.youtube.com/user/EcolUnicon

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

Adres: Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nr telefonu: 58 300 14 00 Skopiuj

Faks: 58 306 57 02 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl