Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2020-10-26
Rozdrabniacze - Shredding Technology

Urządzenia recyklingu materiałowego

brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
Zasięg:
Krajowy

Biuro Rozdrabniacze - Shredding Technology w Warszawie, przygotowuje kompletne oferty na: przemysłowe stacjonarne i mobilne rozdrabniacze wstępne i rozdrabniacze końcowe (jednowałowe, dwuwałowe, trójwałowe, czterowałowe), wolnoobrotowe i szybkoobrotowe, z sitami oczkowymi o różnych średnicach i kształtach oczek, z sitami szczelinowymi, bez sita, z napędem elektromechanicznym lub hydraulicznym, z dociskiem hydraulicznym, młyny, granulatory, kruszarki, brykieciarki, peleciarki, belownice.
Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie, serwis, części zamienne.
Możemy przedstawić ofertę na urządzenia do rozdrabniania m.in. różnych segregowanych produkcyjnych odpadów materiałowych i surowców wtórnych (tworzywa szt., metale, niemetale, drewno, papier, odzież), odpadów niebezpiecznych, odpadów biologicznych, biomasy, odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych), odpadów wielkogabarytowych (meble, materace), niszczenia dokumentów i nośników danych, linie ZSEiE/WEEE (recykling sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD), linie do recyklingu opon, urządzenia do recyklingu kabli CU/AL, linie do recyklingu kineskopów (CRT, LCD, plazma), linie RDF (produkcja paliw alternatywnych), przygotowanie odpadów przemysłowych do spalania, zmniejszenie objętości odpadów do transportu.
Innowacyjną nowością są kompletne linie technologiczne szwajcarskiej firmy HYBAG BioGreenLine AG (www.hybag.ch) z opatentowanymi rozdrabniaczami młotkowymi Hammer Mill (typ NW500/600/800) i włoskiej firmy CESARO Mac. Import (www.cesaromacimport.com) rozdrabniacz (typ TIGER HS 640) do przetwarzania uszkodzonych i przeterminowanych artykułów przetwórstwa spożywczego (organiczne bioodpady: fabryczne, sklepowe, restauracyjne, domowe) na biomasę (spalanie w biogazowniach) z separacją części z tworzyw szt., papieru, metali i niemetali.
W Polsce firmę HYBAG (od ponad 30 lat wiodący światowy producent urządzeń) i CESARO reprezentujemy w zakresie kompletnych dostaw.

Realizujemy indywidualne projekty recyklingu, z rozdrabniaczem możemy skompletować linię produkcyjną wyposażoną w różnego typu przenośniki taśmowe i separatory magnetyczne metali żelaznych i separatory wiroprądowe metali nieżelaznych, separatory optyczne, pneumatyczne, balistyczne, sita, przesiewacze.
Współpracujemy z biurami projektowymi i producentami kompletnych linii sortowniczych niesegregowanych odpadów komunalnych i segregowanych produkcyjnych odpadów przemysłowych oraz linii kompostowania odpadów biologicznych.
Zapewniamy oryginalne części zamienne i ich regenerację bezpośrednio u producentów rozdrabniaczy oraz możliwość zastosowania zamienników polskiej produkcji i przeprowadzenie regeneracji mechanicznej części w Polsce.
Optymalna oferta jest opracowana pod względem potrzeb projektowych, technologicznych i budżetu klienta, przy czym cena rozdrabniacza zależy od rodzaju rozdrabnianych materiałów, wydajności rozdrabniania i wielkości granulatu (parametry i wyposażenie techniczne urządzenia) oraz od jakości urządzeń i marki producenta.
Podczas realizacji projektu będzie można i należy przeprowadzić bezpłatne próby rozdrabniania reprezentatywnych materiałów klienta i dokonać uzgodnień techniczno-ekonomicznych oferty u wybranego producenta.
Czas produkcji nowego rozdrabniacza w zależności od jego typu wynosi od 2-4 miesięcy (kompletne linie 4-6 miesięcy), po dokonaniu uzgodnień technicznych i przelewu zaliczki producentowi.
W przypadku Państwa uwag i pytań dot. recyklingu i urządzeń do prowadzonego projektu, proszę o odpowiedź przez E-mail i dalszy kontakt.

Z poważaniem
Andrzej Stryjecki

Rozdrabniacze - Shredding Technology
ul. Przybylskiego 6/14
02-777 Warszawa
Tel.:+48 22 641 57 04
Tel. kom.:+48 601 21 45 79
E-mail:rozdrabniacze@wp.pl
www.rozdrabniacze.firmy.net

Pozdrawiam
Andrzej Stryjecki

Opinie na temat firmy (1)

  • Autor zapytania o "Brykieciarka"

    2018-12-13 08:11

    Rzadko która firma ma tak wysoko postawione doradztwo. Oprócz pełnego lecz nie akademickiego nużącego opisania dziedziny w której szukam rozwiązania technicznego dostałem informację na temat możliwości uzyskania finansowania. Dzięki uzyskanym informacjom zweryfikowałem swe oczekiwania i precyzyjniej wiem czego szukam. Z poważaniem Cezariusz Szlachcic

Kontakt

Rozdrabniacze - Shredding Technology

Adres: Przybylskiego 6/14, 02-777 Warszawa

Nr telefonu: 22 6415704 Skopiuj

Nr telefonu: 601214579 Skopiuj

Komunikator: Skype::andrzejstryjecki

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Profil działalności firmy

1.1. Linie sortownicze
1.2.1.1. Przesiewacze bębnowe
1.2.1.2. Przesiewacze dyskowe
1.2.1.3. Przesiewacze wibracyjne
1.2.2.1. Separatory magnetyczne
1.2.2.2. Separatory pneumatyczne
1.2.4. Prasy do sortowni (zgniatacze, belownice)
1.2.5. Rozdrabniarki odpadów
1.2.6. Przenośniki odpadów
1.2.7. Kabiny sortownicze
1.3. Kompostownie
1.4.1. Rozdrabniarki do kompostu
1.4.2. Mieszalniki
1.4.3. Ładowarki
1.4.4. Przerzucarki / aeratory pryzm kompostowych
1.4.5. Sita
1.4.6. Prasy do kompostu
1.4.7. Separatory do kompostu
1.9. Linie do recyklingu
1.10.1. Recykling, odzysk i utylizacja - papier i tektura
1.10.2. Recykling, odzysk i utylizacja - tworzywa sztuczne
1.10.3. Recykling, odzysk i utylizacja - szkło
1.10.4. Recykling, odzysk i utylizacja - drewno
1.10.5. Metale
1.10.6. Odpady z demontażu i konserwacji pojazdów
1.10.7. Urządzenia elektryczne i elektroniczne
1.10.8. Odpady przemysłowe
1.10.9. Odpady niebezpieczne
1.10.10. Odpady budowlane i poremontowe
1.10.11. Bioodpady
1.10.12. Odpady medyczne
1.10.13. Pozostałe urządzenia do recyklingu, odzysku i utylizacji
3.5.2. Rębaki, rozdrabniacze
3.5.3. Brykieciarki
3.5.4. Peleciarki, granulatory
3.5.5. Kompletne linie - brykieciarki, peleciarki
3.5.6. Inne urządzenia do biomasy
3.5.7. Usługi - biomasa
3.6.1. Biogazownie
3.6.2. Podzespoły, armatura biogazowni
3.6.3. Instalacje odgazowywania
3.6.4. Inne urządzenia biogazowe
3.7.1. Kotły
3.7.2. Wytłaczarki
3.7.3. Prasy do biopaliw
3.7.4. Filtry do biopaliw
3.7.5. Zbiorniki na biopaliwa
3.7.6. Reaktory biodiesla
3.7.7. Czyszczarki do rzepaku
3.7.8. Inne urządzenia do biopaliw
3.7.9. Usługi - biopaliwa
4.2.1. Projektowanie - sieci i instalacje wod-kan
4.2.2. Projektowanie - oczyszczalnie ścieków
4.2.3. Projektowanie - przepompownie ścieków
4.2.4. Projektowanie - stacje uzdatniania wody
4.2.5. Inne urządzenia do projektowania wod-kan
4.3.1. Filtry do wody
4.3.2. Odżelaziacze
4.3.3. Odmanganiacze
4.3.4. Zmiękczacze
4.3.5. Urządzenia do demineralizacji
4.3.6. Urządzenia do dezynfekcji
4.3.7. Urządzenia do dozowania
4.3.8. Magnetyzery
4.3.9. Urządzenia do odwróconej osmozy
4.3.10. Urządzenia do dezynfekcji promieniami UV
4.3.11. Inne urządzenia do uzdatniania i oczyszczania wody
4.4.1. Stacje zlewcze ścieków
4.4.2. Kraty i sita
4.4.3. Mieszadła
4.4.4. Systemy napowietrzania
4.4.5. Bioreaktory
4.4.6. Flotatory, systemy flotacji
4.4.7.1. Separatory, osadniki - w oczyszczalniach ścieków
4.4.7.2. Separatory, osadniki - indywidualne
4.4.8. Inne urządzenia do oczyszczania ścieków

Pokaż więcej