empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
ABIS R&D
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2023-05-23
EKOREGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Regeneracja środowiska biznesowego...

EKOREGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - logo firmy w portalu srodowisko.pl
Siedziba:
Ruda Śląska, śląskie
Strona firmowa: WWW:
www.ekoregeneracja.pl
NIP:
6412550687
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (1) | usługi (1)

W portalach xtech.pl od czerwca 2022

Jako Firma oferujemy usługi dotyczące realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz aktów prawnych bezpośrednio powiązanych z tą ustawą.
Naszą misją jest budowanie porozumienia pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami Przedsiębiorców, a wymaganiami stawianymi przez organy ochrony środowiska, działające w oparciu o aktualne obowiązki wynikające z litery prawa.

Naszym celem jest natomiast realizacja oferowanych usług na najwyższym poziomie, w sposób profesjonalny, a równocześnie rzetelny i szybki. Niezwykle ważna jest bowiem dla nas wysoka skuteczność oraz osiąganie oczekiwanych efektów względem powierzonych zadań.

Prowadzone projekty realizowane są przez doświadczony zespół specjalistów w zakresie gospodarki odpadami, emisji do powietrza oraz oceny oddziaływań na środowisko. Cieszymy się, gdy stawiane przed nami zadania wymagają od nas pełnego zaangażowania i umożliwiają wykorzystanie posiadanej wiedzy.

Jednak za najcenniejsze w naszej pracy uważamy dobre relacje z klientami, dlatego tak ważnym jest dla nas, by były one oparte na wzajemnym zaufaniu i obustronnej satysfakcji z prowadzonej współpracy.

Z oferty EKOREGENERACJA

PRODUKT

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. KIP stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sporządzana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zawiera...

USŁUGA

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy obejmujący analizę formalno-prawną zakładu pod kątem spełnienia wymagań ochrony środowiska , w tym: postępowanie z odpadami: ocena miejsc i sposobu magazynowania odpadów, weryfikacja przyjętych kodów odpadów, analiza umów...

Wybrane artykuły

Transgraniczne przemieszczenie odpadów, a system SENT

Transgraniczne przemieszczenie odpadów, a system SENT

Aktualnie przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), dotyczy to zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. Warto zwrócić uwagę...

Opinie na temat EKOREGENERACJA (1)

  • Autor zapytania o "EKOREGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

    2022-07-26 09:25

    Mogę polecić firmę EKOREGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Kontakt

EKOREGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Karola Goduli, 36, 41-703 Ruda Śląska

Nr telefonu: 794433913 Skopiuj

E-mail: biuro@ekoregeneracja.pl Skopiuj
WWW: www.ekoregeneracja.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferta EKOREGENERACJA wg kategorii

1.10.1. Recykling, odzysk i utylizacja - papier i tektura
1.10.2. Recykling, odzysk i utylizacja - tworzywa sztuczne
1.10.3. Recykling, odzysk i utylizacja - szkło
1.10.4. Recykling, odzysk i utylizacja - drewno
1.10.5. Metale
1.10.6. Odpady z demontażu i konserwacji pojazdów
1.10.7. Urządzenia elektryczne i elektroniczne
1.10.8. Odpady przemysłowe
1.10.9. Odpady niebezpieczne
1.10.10. Odpady budowlane i poremontowe
1.10.11. Bioodpady
1.10.12. Odpady medyczne
1.10.13. Pozostałe urządzenia do recyklingu, odzysku i utylizacji
1.13. Odbiór odpadów
1.17. Usługi - odpady, recykling, gleba
1.18. Odpady, recykling, gleba - inne urządzenia i usługi
2.1.1. Pyłomierze
2.1.2. Pomiary stężenia węgla
2.1.3. Pomiary stężenia azotu
2.1.4. Pomiary stężenia siarki
2.1.5. Pomiary ciśnienia powietrza
2.1.6. Pomiary wilgotności powietrza
2.1.7. Pomiary temperatury powietrza
2.1.8. Detektory gazów
2.1.9. Radioaktywność
2.1.10. Inne urządzenia do pomiarów powietrza
2.6. Usługi - powietrze i klimat
4.18. Usługi - woda i ścieki
5.5. Inne urządzenia w kategorii: hałas i wibracje
6.1. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
6.2. Operaty wodno-prawne
6.3. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
6.4. Operaty ochrony powietrza
6.6. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6.7. Pozwolenia zintegrowane
6.8. Przeglądy ekologiczne
6.11. Outsourcing obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska
6.12. Zarządzanie środowiskiem
6.13. Opłaty produktowe i depozytowe
6.17. Nadzór inwestorski
6.18. Inne usługi dla branży ochrony środowiska

Pokaż więcej