Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2015-07-23
EkoGrant
brak grafiki
Siedziba:
Sule, mazowieckie
Firma oferuje:

EkoGrant to kompleksowe opracowania środowiskowe:

• raporty oddziaływania na środowisko i karty informacyjne przedsięwzięcia

• ooś FARM WIATROWYCH

• monitoring ornitologiczny

• monitoring chiropterologiczny

• pozwolenia zintegrowane

• przeglądy ekologiczne

• pozwolenia na wytwarzanie odpadów

• pozwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie)

• pozwolenia na zbieranie i transport odpadów

• pozwolenia wodnoprawne

• projekty rekultywacji wyrobisk

• inwentaryzacje przyrodnicze

• pozwolenia na wprowadzanie do atmosfery pyłów i gazów,

• i inne z zakresu ochrony środowiska

Kompleksowe opracowania środowiskowe dla jednostek samorządowych:

• prognozy oddziaływania na środowisko (programów, planów, strategii, mpzp...)

• aktualizacje programów ochrony środowiska

• raporty z realizacji programów ochrony środowiska

• sprawozdania z planów gospodarki odpadami

• inwentaryzacje oraz programy usuwania azbestu

• inwentaryzacje przyrodnicze i opracowania ekofizjograficzne

• projekty rekultywacji składowisk odpadów

• raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych, kanalizacji

• GIS

• inne z zakresu ochrony środowiska

W ramach w/w procedur oferujemy:

• doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego

• doradztwo w założeniach zagospodarowania terenu

Oferta firmy

PRODUKT

Kompleksowa ochrona środowiska

Ekogrant oferuje następujące usługi: raporty oddziaływania na środowisko i karty informacyjne przedsięwzięć pozwolenia zintegrowane przeglądy ekologiczne pozwolenia na wytwarzanie odpadów pozwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk,...

Kontakt

EkoGrant

Adres: Barca, 97900 Sule

Nr telefonu: 8894456787 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Profil działalności firmy

1.14.1. Badania laboratoryjne - osady ściekowe
1.14.2. Badania laboratoryjne - gleba
1.14.3. Badania laboratoryjne - odpady
1.14.4. Badania laboratoryjne - wody gruntowe
1.14.5. Inne urządzenia do badań laboratoryjnych i analizy
1.15. Usuwanie zanieczyszczeń z miejsc skażonych
1.16. Rekultywacja
1.17. Usługi - odpady, recykling, gleba
2.1.1. Pyłomierze
2.1.2. Pomiary stężenia węgla
2.1.3. Pomiary stężenia azotu
2.1.4. Pomiary stężenia siarki
2.1.5. Pomiary ciśnienia powietrza
2.1.6. Pomiary wilgotności powietrza
2.1.7. Pomiary temperatury powietrza
2.1.8. Detektory gazów
2.1.9. Radioaktywność
2.1.10. Inne urządzenia do pomiarów powietrza
2.2.1. Deszczomierze
2.2.2. Wiatromierze
2.2.3. Mierniki promieniowania słonecznego
2.2.4. Mierniki widoczności
2.2.5. Miernik głębokości wody
2.2.6. Mierniki głębokości śniegu
2.2.7. Stacje meteorologiczne
2.2.8. Czujniki drogowe
2.2.9. Inne urządzenia do pomiarów meteorologicznych
2.3.1. Fizyczna obróbka i filtrowentylacja powietrza
2.3.2. Chemiczna obróbka powietrza
2.3.3. Termiczna obróbka zanieczyszczeń gazowych
2.3.4. Schładzanie powietrza i gazu
2.3.5. Dezodoryzacja
2.3.6. Filtry powietrza
2.3.7. Inne urządzenia do nadawania powietrzu pożądanych właściwości
2.4. Hermetyzacja obiektów uciążliwych
2.5. Inne urządzenia w kategorii: powietrze i klimat
2.6. Usługi - powietrze i klimat
3.2.5. Usługi - energetyka wodna
3.3.6. Usługi - energetyka wiatrowa
3.4.9. Usługi - energetyka słoneczna
4.1.1. Analiza wody
4.1.2. Analiza ścieków
4.1.3. Analiza osadów ściekowych
4.1.4. Badania szczelności rurociągów
4.1.5. Inne urządzenia do badań i analizy wody i ścieków
5.1.1. Mierniki i analizatory akustyczne (sonometry, dozymetry, decybelomierze)
5.1.2. Wibrometry (mierniki drgań)
5.1.3. Kalibratory drgań i akustyczne
5.1.4. Rejestratory i mikrofony do pomiarów dźwięku
5.1.5. Źródła dźwięku, wzbudniki drgań
5.1.6. Pozostałe urządzenia do pomiarów wibroakustycznych
6.1. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
6.2. Operaty wodno-prawne
6.3. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
6.4. Operaty ochrony powietrza
6.5. Operaty akustyczne
6.6. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6.7. Pozwolenia zintegrowane
6.8. Przeglądy ekologiczne
6.9. Organizowanie źródeł finansowania
6.10. Studium wykonalności
6.11. Outsourcing obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska
6.12. Zarządzanie środowiskiem
6.13. Opłaty produktowe i depozytowe
6.14. System REACH
6.15. System handlu uprawnieniami do emisji
6.16. Oprogramowanie
6.17. Nadzór inwestorski
6.18. Inne usługi dla branży ochrony środowiska

Pokaż więcej