Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2007-12-07
BWT Polska Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, Polska
Zasięg:
Lokalny

Wpis firmy dokonany na podstawie kwestionariusza przekazanego na Targach Poleko 2007 w Poznaniu dnia 2007-11-20.
Wpis oczekuje na aktualizację i uzupełnienie przez przedstawicieli firmy BWT Polska Sp. z o.o..

Kontakt

BWT Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
Nr telefonu: +48 22 665 26 09 Pokaż numer
Faks: +48 22 664 96 12 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Profil działalności firmy

4.2.4. Projektowanie - stacje uzdatniania wody
4.3.1. Filtry do wody
4.3.2. Odżelaziacze
4.3.3. Odmanganiacze
4.3.4. Zmiękczacze
4.3.5. Urządzenia do demineralizacji
4.3.6. Urządzenia do dezynfekcji
4.3.7. Urządzenia do dozowania
4.3.8. Magnetyzery
4.3.9. Urządzenia do odwróconej osmozy
4.3.10. Urządzenia do dezynfekcji promieniami UV
4.3.11. Inne urządzenia do uzdatniania i oczyszczania wody
4.6.1. Pompy i pompownie - do wody
4.6.4. inne pompy i pompownie
4.7.1.1. Rury i kształtki - PCV
4.7.1.2. Rury i kształtki - PE
4.7.1.3. Rury i kształtki - PP
4.7.1.4. Rury i kształtki - z żywic poliestrowych
4.7.1.5. inne rury i kształtki z tworzyw
4.7.3. Rury i kształtki - żeliwne
4.8.2. Zbiorniki - do ścieków
4.9.1. Zawory
4.9.3. Przepustnice
4.9.6. Inne urządzenia i armatura
4.11.1. Koagulanty
4.11.2. Flokulanty
4.11.3. Materiał filtracyjny
4.11.4. Węgiel aktywny
4.11.5. Środki do dezynfekcji wody
4.11.6. Środki do korekty odczynu wody
4.11.7. Chemiczne środki do uzdatniania wody
4.11.8. Odczynniki laboratoryjne
4.11.9. Inne materiały eksploatacyjne
4.12.1.4. Pomiar pH
4.12.1.5. Pomiar redox
4.12.1.6. Pomiar przewodności
4.12.1.7. Pomiar mętności
4.12.1.8. Pomiar twardości
4.12.1.9. Inne urządzenia do pomiaru wielkości fizykochemicznych
4.12.2. Wodomierze
4.12.3. Pomiar ciśnienia
4.12.4. Pomiar temperatury
4.12.5. Pomiar poziomu
4.12.6. Pomiar przepływu
4.12.9. Napędy
4.12.10. Pozostała aparatura kontrolno-pomiarowa i napędy
4.18. Usługi - woda i ścieki
6.1. Obliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
6.2. Operaty wodno-prawne
6.3. Dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
6.4. Operaty ochrony powietrza
6.5. Operaty akustyczne
6.6. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
6.7. Pozwolenia zintegrowane
6.8. Przeglądy ekologiczne
6.9. Organizowanie źródeł finansowania
6.10. Studium wykonalności
6.11. Outsourcing obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska
6.12. Zarządzanie środowiskiem
6.13. Opłaty produktowe i depozytowe
6.14. System REACH
6.15. System handlu uprawnieniami do emisji
6.16. Oprogramowanie
6.17. Nadzór inwestorski
6.18. Inne usługi dla branży ochrony środowiska

Pokaż więcej