Powrót do listy komunikatów Dodano: 2017-11-02   |  Ostatnia aktualizacja: 2017-11-02

DK Energy Polska i Miasto Gdynia uruchamiają InvisoLite

Urząd Miejski Gdynia
Urząd Miejski Gdynia

• InvisoLite to inteligentne narzędzie monitorujące zużycie energii w budynkach zarządzanych przez Gminę Gdynia
• InvisoLite pomoże śledzić jednocześnie 1500 punktów poboru energii, a także monitorować zużycie i ślad węglowy dla około 450 budynków na terenie gminy
• InvisoLite to intuicyjny i rozwojowy produkt łączący komplementarny know-how spółek DK Energy Polska i Matex Controls

Na zlecenie Gminy Miasta Gdyni, DK Energy Polska we współpracy z Matex Controls zaprojektowały i wdrożyły uszytą na miarę aplikację internetową InvisoLite, umożliwiającą gromadzenie i kompleksową analizę danych zużycia energii i mediów w obiektach publicznych w celu przyspieszenia trwałej efektywności energetycznej gminy.

Prace rozwojowe zostały wykonane w ścisłej współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, który odpowiada m.in. za realizację przyjętego w 2016 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Od 2 listopada br. kompleksowym monitorowaniem zużycia energii i mediów zostanie objętych około 450 budynków i 1500 punktów poboru energii. InvisoLite stanie się wówczas narzędziem do energetycznego zarządzania gminą, celem obniżenia kosztów zakupu energii i mediów w wydatkach bieżących.

Wypracowany moduł raportowania i analizy porównawczej obiektów, w zależności m.in. od ich stanu technicznego i funkcjonalności budynków, pomoże również w planowaniu dalszych inwestycji proefektywnościowych oraz – co najważniejsze - w zmniejszeniu własnego śladu węglowego.

Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni, zapewnia: „System wpisuje się w ideę smart cities. Nowe rozwiązania informatyczne dają doskonałe narzędzia, z których musimy korzystać chcąc dobrze zarządzać energią w gminie".

Adam Palacz, Dyrektor Rozwoju i Członek Zarządu DK Energy Polska deklaruje: „Jako spółka zależna do Grupy Dalkia, to dla nas zaszczyt towarzyszyć Gdyni we wdrożeniu innowacyjnego, cyfrowego rozwiązania na rzecz zarządzania oraz ciągłego podwyższenia jego efektywności energetycznej".

Marcin Michalski, Prezes Zarządu Matex Controls zaznacza: „Najważniejszy element projektu to człowiek, zarówno użytkownik systemu InvisoLite jak i beneficjent, czyli mieszkaniec Gdyni.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wypracować platformę bardzo intuicyjną w codziennej obsłudze, która umożliwi również wykonanie kompleksowych analiz na rzecz poprawy jakości powietrza. System jest rozwojowy i możliwy do dalszej konfiguracji o nowe funkcjonalności".

Dalkia SA, lider oszczędzania energii we Francji

Dalkia SA, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów usług energetycznych we Francji. Spółka działa również w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji i Polsce.

Dalkia SA oferuje swoim klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb na poziomie każdego budynku, każdej miejscowości, każdej społeczności, każdego terytorium i każdego zakładu przemysłowego.

Dalkia SA stawia czoła wyzwaniu przekształcenia energetycznego i daje swoim klientom możliwość korzystania z pełnej kontroli nad wszystkimi etapami produkcji energii od zaopatrzenia, poprzez utrzymanie i zarządzanie instalacjami, aż po optymalizację zużycia. Wszystko to przy zagwarantowanej długofalowej kontroli zużycia i wydajności.

Dalkia SA zarządza obecnie produkcją i dystrybucją energii w 353 sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Grupa dostarcza również rozwiązania energetyczne do 2 milionów mieszkań, 2 800 placówek służby zdrowia i 16 600 obiektów usługowych i handlowych oraz oferuje szeroką gamę usług (ogrzewanie, klimatyzacja, sprężone powietrze, para wodna, kogeneracja, utrzymanie urządzeń przemysłowych i inne) w 2 100 zakładach przemysłowych.

DK Energy, polska spółka zależna Grupy Dalkia

DK Energy Polska, utworzona w 2014 r., jest polską spółką zależną Dalkia S.A., spółki z grupy EDF, i odpowiada za całość działalności Grupy Dalkia w Polsce: sieci ciepłownicze i chłodnicze, usługi energetyczne dla budynków, usługi energetyczne dla przemysłu, wykorzystanie odpadów do produkcji energii (za pośrednictwem TIRU SA, spółki zależnej Grupy Dalkia) itd.

W 2015 r. DK Energy Polska przejęła spółkę ZEC SA, która zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła w aglomeracji śląskiej. Do kogeneracji ciepła i prądu elektrycznego ZEC SA wykorzystuje głównie lokalne zasoby gazu kopalnianego, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w aglomeracji śląskiej i do zmniejszenia śladu węglowego regionu.

W 2017 r. do DK Energy Polska dołączyła spółka Matex Controls, która projektuje, buduje i serwisuje instalacje techniczne (wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, ochrona przeciwpożarowa itd.) w budynkach komercyjnych i przemysłowych (przemysł farmaceutyczny, jądrowy itd.). Matex Controls posiada również szeroką ofertę innowacyjnych rozwiązań do zarządzania zużyciem energii w budynkach, m.in. system VEMS© (Virtual Energy Management System).

DK Energy Polska we współpracy z lokalnymi społecznościami uczestniczy również w projektach na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu zapewnienia długofalowej kontroli nad zużyciem energii w budynkach publicznych.

(gz)

Kategoria komunikatu:
Z życia firmy
Źródło:
Matex Controls Sp. z o.o