Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama:

Pozostałe szkolenia

PRAWO WODNE.

Organizator:
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Kierunki nowych regulacji organizacyjnych i prawnych w projekcie nowej ustawy Prawo wodne.. Nowe przepisy ustawy Prawo wodne mają obowiązywać od lipca 2017 roku. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian i...

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Organizator:
Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych "KONSPEKT"
W świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Ochrony środowiska. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo Ochrony środowiska Szkolenie adresowane jest do specjalistów działów ochrony środowiska w...

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - warsztaty dla MŚP

Organizator:
EKOLOGIKA
Zapraszamy na: Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - warsztaty dla MŚP. Termin szkolenia: 22-01-2016 r. Warszawa Termin szkolenia: 29-01-2016 r. Katowice Program szkolenia: 1. Podstawy prawne regulujące opłaty...

Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne.

Organizator:
EKOLOGIKA
Zapraszamy na szkolenie: Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnop... Termin szkolenia: 11-12-2015 r. – Katowice Termin szkolenia: 04-12-2015 r. – Warszawa Koszt szkolenia: 350 zł netto za osobę ...

Odpady medyczne dla ZOZ oraz gabinetów medycznych

Organizator:
EKOLOGIKA
Odpady medyczne dla ZOZ oraz gabinetów medycznych – zasady postępowania, wymagane dokumenty, decyzje, sprawozdawczość i kontrole. Zapraszamy na szkolenie: Odpady medyczne dla ZOZ oraz gabinetów medycznych – zasady postępowania, wymagane...

Wycinka zieleni po nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
W dniu 20 lipca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, wprowadzająca istotne zmiany w procedurze dotyczącej wycinki drzew i krzewów. Zmiany wchodzą w życie 30 dni...

IX FLOŚ: Lean and Green jako koncepcji wspomagającej „ekoprodukcję”

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Pszczyna, 08.07.2015. Konsekwencją rozwoju gospodarczego oraz towarzyszącemu mu rozwojowi techniczno-technologicznego jest ubożenie środowiska naturalnego o zasoby oraz jego permanentne zanieczyszczanie. Świadomość, że jesteśmy częścią tego...

VII Forum Liderów Ochrony Środowiska

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie – technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych.. Zapraszamy na VII Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 15 października br. na terenie zakładu General...

Obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw - kompendium wiedzy

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Celem szkolenia jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności dotyczącej obowiązków wynikających z  prawa. Szkolenie w sposób czytelny i przystępny przedstawia cały szereg wymagań i obowiązków...

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania...

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001 - Najlepsze Praktyki. Szkolenie ID 3111: Skuteczny System Zarządzania Energią (EnMS) wg ISO 50001 - Najlepsze Praktyki. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności: •...

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA: Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym.. Szkolenie ID 3110: Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym Po zakończeniu szkolenia  uczestnicy nabędą i usystematyzują wiedzę na temat: •...

Oznakowanie i karta charakterystyki substancji/mieszaniny chemicznej wg rozporządzeń REACH i CLP

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie lub weryfikację kart charakterystyki oraz sposobu oznakowania chemikaliów wprowadzanych na rynek Polski. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zawartości karty...

VI FORUM LIDERÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Zapraszamy na VI Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 28 maja br. w siedzibie firmy Team Prevent Poland Sp. z o.o. przy ul. Batorego 19 w Pszczynie. Podczas VI Forum poruszony zostanie temat projektów dotyczących efektywności...

V Forum Liderów Ochrony Środowiska

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Tematem V Forum Liderów Ochrony Środowiska będzie Green Lean Manufacturing, czyli praktyczne sposoby ograniczania wpływów na środowisko oraz korzyści ekonomiczne z  minimalizacji strat w ramach efektywnego systemu zarządzania środowiskowego. ...

Nowe regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Organizator:
Team Prevent Poland Sp. z o.o.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowych obowiązków z zakresu gospodarki opakowaniami oraz nabycie umiejętności wykonania sprawozdań o ilości wprowadzonych na rynek opakowań. Szkolenie skierowane jest do specjaliści ds. ochrony...

Raportowanie do KOBiZE - zmiany w 2013 roku

Organizator:
PNBU "BT" Teresa Buzińska
1. Wprowadzenie do tematyki związanej z krajowym systemem bilansowania i prognozowania emisji ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w tym m. in.: - przegląd i omówienie...

Karta charakterystyki - oznakowanie substancji/mieszaniny chemicznej wg przepisów rozporządzeń REACH

Organizator:
PNBU "BT" Teresa Buzińska
1. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw Jakie informacje powinny być podane w karcie charakterystykiW jaki sposób powinien być podany identyfikator produktuJak sprawdzić, czy karta jest poprawnaJak...

Sprawozdawczość w ochronie środowiska - I kwartał 2014 roku

Organizator:
Centrum Badań Środowiska "Sorbchem" S.C.
Przedstawienie i omówienie najnowszych zmian przepisów w zakresie obowiązującej sprawozdawczości w ochronie środowiska, przypadającej w I kwartale 2014 roku. Na szkoleniu zostaną również omówione zagadnienia o tematyce: Rejestr – jak...

Nowa Ustawa o odpadach

Organizator:
EKOLOGIKA
regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami. Zapraszamy na szkolenie: Nowa ustawa o odpadach – sprawozdawczość, zezwolenia, kary Termin szkolenia: 20-11-2015 - Warszawa Termin szkolenia: 23-10-2015 - Katowice Koszt...
Reklama:

SPYTAJ DOSTAWCÓW

Niezależnie czy masz sprecyzowane oczekiwania czy dopiero orientujesz się w tematyce szkoleń skorzystaj z tego narzędzia.


Uzyskaj oferty szybko i wygodnie:

  1. Opisz czego szukasz
  2. Niezwłocznie wyślemy Twoje zapytanie do właściwych dostawców
  3. Otrzymasz poradę i oferty - to wszystko BEZPŁATNIE


Potrzebujesz SZYBKIEJ OBSŁUGI? ZADZWOŃ 12 426 20 92

WYŚLIJ BEZPŁATNE ZAPYTANIE