Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2014-08-28

Powrót do kalendarium

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP"

Koszt szkolenia:
450,00 zł netto/osobę
Czas trwania:
1 dzień

Celem szkolenia jest omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP. Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do wyżej wymienionych przepisów spowodowało powstanie nowych wymagań, dla których zostały określone ścisłe terminy oraz kary za brak zgodności w tym zakresie.

Uczestnik szkolenia dowie się jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,  na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o zagrożeniach pracowników mających kontakt z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi.

Podczas tego szkolenia na te i wiele innych pytań dotyczących zmian w polskich przepisach prawnych oraz unijnych rozporządzeniach uzyskają Państwo odpowiedź.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia REACH i CLP, pracownicy działów ochrony środowiska i BHP wszystkich szczebli.   Program szkolenia:    1.            Rozporządzenie REACH

A. Rejestracja substancji

—  fora SIEF

—  podział kosztów

—  opłaty, badania

—  numer rejestracyjny

—  aktualizacja

—  certyfikaty, oświadczenia

—  B. Odpady w świetle rozporządzenia REACH

—  produkt uboczny

—  utrata statusu odpadu

—  C. Procedura udzielania zezwoleń

—  substancje SVHC

—  lista kandydacka

—  numer zezwolenia

D. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw

—  karty charakterystyki

—  format po 1.12.12

—  aktualizacja kart charakterystyki

—  przekazywanie kart

—  scenariusze narażenia

—  kiedy są wymagane

—  jak je wdrażać

—  kto musi je przygotować

—  jaki jest czas na ich wdrożenie

—  substancje SVHC

—  informowanie o substancjach w wyrobach

—  przekazywanie informacji do ECHA

—  raport dalszego użytkownika

—  w jaki sposób

—  stworzenie konta

2.            Rozporządzenie CLP

- klasyfikacja produktów chemicznych

•             zbieranie informacji

•             kryteria klasyfikacji

•             przechowywanie informacji

- oznakowanie produktów chemicznych

•             piktogramy

•             hasło ostrzegawcze

•             język

•             identyfikator produktu

- zgłaszanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania

3.            Pytania uczestników/Dyskusja panelowa 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe

•    wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

•    obiad i przerwę kawową

•    komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym

Terener szkolenia Monika Gromek - Wasiak Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP 

Organizator

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna
Nr telefonu: 32 32 63 008 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą