Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2014-08-28

Powrót do kalendarium
Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP"
Koszt szkolenia:
450,00 zł netto/osobę
Czas trwania:
1 dzień
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Celem szkolenia jest omówienie szeregu istotnych zmian w obowiązkach użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP. Dostosowanie krajowych ustaw i rozporządzeń do wyżej wymienionych przepisów spowodowało powstanie nowych wymagań, dla których zostały określone ścisłe terminy oraz kary za brak zgodności w tym zakresie.

Uczestnik szkolenia dowie się jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,  na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o zagrożeniach pracowników mających kontakt z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi.

Podczas tego szkolenia na te i wiele innych pytań dotyczących zmian w polskich przepisach prawnych oraz unijnych rozporządzeniach uzyskają Państwo odpowiedź.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia REACH i CLP, pracownicy działów ochrony środowiska i BHP wszystkich szczebli.   Program szkolenia:    1.            Rozporządzenie REACH

A. Rejestracja substancji

—  fora SIEF

—  podział kosztów

—  opłaty, badania

—  numer rejestracyjny

—  aktualizacja

—  certyfikaty, oświadczenia

—  B. Odpady w świetle rozporządzenia REACH

—  produkt uboczny

—  utrata statusu odpadu

—  C. Procedura udzielania zezwoleń

—  substancje SVHC

—  lista kandydacka

—  numer zezwolenia

D. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw

—  karty charakterystyki

—  format po 1.12.12

—  aktualizacja kart charakterystyki

—  przekazywanie kart

—  scenariusze narażenia

—  kiedy są wymagane

—  jak je wdrażać

—  kto musi je przygotować

—  jaki jest czas na ich wdrożenie

—  substancje SVHC

—  informowanie o substancjach w wyrobach

—  przekazywanie informacji do ECHA

—  raport dalszego użytkownika

—  w jaki sposób

—  stworzenie konta

2.            Rozporządzenie CLP

- klasyfikacja produktów chemicznych

•             zbieranie informacji

•             kryteria klasyfikacji

•             przechowywanie informacji

- oznakowanie produktów chemicznych

•             piktogramy

•             hasło ostrzegawcze

•             język

•             identyfikator produktu

- zgłaszanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania

3.            Pytania uczestników/Dyskusja panelowa 

Cena zawiera:

•    materiały szkoleniowe

•    wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

•    obiad i przerwę kawową

•    komfortowa sala wykładowa z pełnym wyposażeniem multimedialnym

Terener szkolenia Monika Gromek - Wasiak Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP 

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Organizator

Team Prevent Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna
Nr telefonu: 32 32 63 008 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: