Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nr 685159 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-09-28 6 dni
Lokalizacja:
małopolskie
Termin składania ofert:
2018-10-04 12 dni
Lokalizacja:
lubuskie
Termin składania ofert:
2018-10-10 18 dni
Lokalizacja:
mazowieckie
Termin składania ofert:
2018-09-28 6 dni
Lokalizacja:
lubelskie

Budowa sieci wodociągowej

Nr 684916 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-04 12 dni
Lokalizacja:
mazowieckie

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Nr 685035 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-10 18 dni
Lokalizacja:
opolskie

Uporządkowanie gospodarki ściekowej

Nr 685038 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-05 13 dni
Lokalizacja:
podkarpackie

Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody

Nr 685042 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-04 12 dni
Lokalizacja:
lubelskie

Budowa oczyszczalni ścieków

Nr 685055 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-05 13 dni
Lokalizacja:
pomorskie
Termin składania ofert:
2018-10-12 20 dni
Lokalizacja:
śląskie
Termin składania ofert:
2018-10-04 12 dni
Lokalizacja:
zachodniopomorskie
Termin składania ofert:
2018-09-29 7 dni
Lokalizacja:
świętokrzyskie

Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych

Nr 685121 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-09-28 6 dni
Lokalizacja:
małopolskie
Termin składania ofert:
2018-09-29 7 dni
Lokalizacja:
małopolskie
Termin składania ofert:
2018-09-28 6 dni
Lokalizacja:
podlaskie

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni

Nr 685127 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-05 13 dni
Lokalizacja:
opolskie
Termin składania ofert:
2018-10-06 14 dni
Lokalizacja:
podkarpackie

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Nr 685144 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-09-29 7 dni
Lokalizacja:
łódzkie

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Nr 685164 z dnia 2018-09-20
Termin składania ofert:
2018-10-05 13 dni
Lokalizacja:
podkarpackie
Termin składania ofert:
2018-10-03 11 dni
Lokalizacja:
opolskie