Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2011-01-25
Usługi BIOGAZ ZENERIS
Usługi BIOGAZ ZENERIS


Firma BIOGAZ ZENERIS dysponuje własną technologią biogazową dla instalacji rolniczych oraz rolniczo-utylizacyjnych (szczegóły w zakładce Technologia BIOGAZ ZENERIS ™).
Realizacja biogazowni powinna zostać poprzedzona przygotowaniem koncepcji biogazowni oraz przygotowaniem inwestycji. BIOGAZ ZENERIS posiada unikalne kompetencje w zakresie przygotowania projektu biogazowego do realizacji.

Zespół pracowników i współpracowników BIOGAZ ZENERIS posiada kompletną wiedzę w zakresie potrzebnym do przygotowanie projektu biogazowego:
1. merytoryczną w zakresie technologii biogazowej, w tym dostęp do analiz i badań laboratoryjnych dla dowolnych substratów oraz ich mieszanin,
2. w rozwijaniu projektów (aspekty prawne projektów biogazowych, procedura administracyjna),
3. o finansowaniu projektów biogazowych,
4. z zakresu projektowania instalacji biogazowych,
5. z zakresu finansów i ekonomii,.

Dzięki połączeniu w jednym podmiocie szerokiego wachlarza kompetencji, BIOGAZ ZENERIS jest przygotowany merytorycznie do zaprojektowania i rozwijania dowolnego projektu z branży biogazowej. Inwestor uzyskuje pewność, że przygotowany projekt biogazowy oraz dokumentacja są spójne i pełne. Pozwala to inwestorowi na dużą swobodę w modelowaniu projektu (jego optymalizacji) na każdym etapie, nawet na etapie realizacji biogazowni. Każda decyzja inwestycyjna może być wsparta analizami generowanymi przez BIOGAZ ZENERIS, przygotowanymi w oparciu o zaprojektowany model finansowy dla biogazowni. BIOGAZ ZENERIS sprawuje nadzór merytoryczny nad projektem biogazowym od wstępnej fazy – przygotowania biogazowni – po utrzymanie biogazowni w ruchu.

Przed rozpoczęciem rozwijania projektu biogazowego BIOGAZ ZENERIS proponuje przygotowanie wstępnej koncepcji wyposażenia biogazowni wraz z wyceną takiej instalacji. Informacje te pozwalają podjąć inwestorowi decyzję o rozwijaniu projektu w danej lokalizacji.

Przygotowanie projektu biogazowego rozpoczyna się od przygotowania lokalizacji (etap I). W ramach tego etapu BIOGAZ ZENERIS oferuje:
1. ocenę lokalizacji, w tym ocena i badanie dostępnych substratów,
2. przeprowadzenie procedury w zakresie oceny oddziaływania biogazowni na środowisko naturalne,
3. uzyskanie warunków przyłączenia biogazowni do sieci elektroenergetycznej,
4. pozyskanie decyzji lokalizacyjnej (warunków zabudowy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Po przeprowadzeniu działań w ramach etapu I inwestor uzyskuje możliwość zlokalizowania na wskazanej działce instalacji biogazowej o założonych parametrach. Etap I w zależności od uwarunkowań projektu może trwać od 8 do 12 miesięcy.

Na kolejnym etapie BIOGAZ ZENERIS projektuje biogazownię zgodnie z przepisami prawa i monitoruje proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektowanie biogazowni odbywa się w oparciu o wytyczne wynikające z koncepcji biogazowni oraz zalecenia Laboratorium w odniesieniu do przyjętych dla biogazowni substratów. Proces projektowania wraz z pozyskaniem decyzji powinien zakończyć się w terminie około 3 miesięcy od podjęcia decyzji o projektowaniu biogazowni.

Uzupełnieniem procedur rozwijania projektu biogazowego pod względem technologicznym i projektowym jest udzielanie przez BIOGAZ ZENERIS wsparcia inwestorowi w zakresie pozyskiwania środków na sfinansowanie realizacji projektu. BIOGAZ ZENERIS posiada narzędzia analityczne pozwalające na przygotowanie szerokiego spektrum analiz ekonomiczno-finansowych oraz sporządzenie:
1. biznes planu,
2. studium wykonalności
3. oraz przygotowania niezbędnych dokumentów koniecznych do ubiegania się o środki dotacyjne, kredyty lub pożyczki.

Uzyskanie finansowania dla zaprojektowanej biogazowni pozwala na przejście do następnego etapu - realizacji biogazowni.

Aktualnie BIOGAZ ZENERIS rozwija swoje kompetencje w zakresie przygotowywania i rozwijania projektów poza granicami Polski, zwłaszcza na obszarze nowych członków Unii Europejskiej.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

BIOGAZ ZENERIS TECH Sp. z o.o

Adres: Paderewskiego 7, 61-770 Poznań

Nr telefonu: 61 279 41 01 Skopiuj

Nr telefonu: 61 279 41 00 Skopiuj

Faks: 61 279 41 11 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu