Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11
SOLAR I-Vw analizator jednofazowych instalacji solarnych oraz miernik charakt. modułów fotoogniw
SOLAR I-Vw
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
SOLAR I-Vw

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim (89 stron).

SOLAR I-Vw został tak skonstruowany, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące mierników instalacji fotowoltaicznych. Oprócz zapewnienia możliwości badania i pomiarów sprawności jednofazowych systemów fotoogniw, mierzy charakterystykę pojedynczych modułów oraz gałęzi modułów. Dzięki SOLAR I-Vw, operator może badać systemy fotowoltaiczne i jeżeli otrzyma wynik negatywny, może natychmiast zidentyfikować problemy w systemie w celu niezwłocznego ich rozwiązania.

SOLAR I-Vw jest dostarczany łącznie z rejestratorem SOLAR-02 do pomiarów strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury. Synchronizacja między przyrządem głównym oraz oddalonym rejestratorem SOLAR-02 dokonywana jest poprzez radiową łączność bezprzewodową (RF), gwarantującą konieczną jednoczesność pomiarów. SOLAR I-Vw zarządza również bazą danych modułów PV, która może być aktualizowana w dowolnym czasie.

Na pomiar charakterystyk I-V nie ma wpływu rezystancja przewodów pomiarowych, ponieważ jest dokonywana metodą 4-zaciskową. Zmierzone wartości, korygowane do wzorcowych warunków pomiaru, są natychmiast porównywane z wartościami deklarowanymi przez producenta w celu uzyskania odpowiedzi TAK/NIE, czy wyniki są prawidłowe. Operator nie musi wykonywać żadnych obliczeń, przyrząd wykonuje porównanie szybko i automatycznie.

Funkcje

 • Napięcie AC/DC TRMS
 • Prąd AC/DC TRMS
 • Moc DC
 • Moc czynną AC dla systemów jednofazowych
 • Strumień promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa
 • Temperaturę otoczenia oraz modułu za pomocą sondy PT1000
 • Synchronizacja z odległym rejestratorem SOLAR-02
 • Wyświetlanie na żywo promieniowania i temperatury
 • Użycie zależności w celu maksymalizacji sprawności DC
 • Rejestracja parametrów z programowanym czasem uśredniania IP (5s - 60min)
 • Wewnętrzna pamięć do przechowywania wyników
 • Wywoływanie wyników na wyświetlacz
 • Port optyczny/USB do podłączenia do PC
 • Łączność bezprzewodowa WiFi
 • Pomoc na żywo na wyświetlaczu
 • Pomiar napięcia wyjściowego z modułu/gałęzi do 1000V DC
 • Pomiar prądu wyjściowego z modułu/gałęzi do 15A DC
 • Pomiar temperatury automatyczne lub za pomocą sondy PT1000
 • Pomiar wyjścia DC oraz mocy nominalnej z modułu/gałęzi
 • Test krzywej I-V z bezpośrednim pomiarem parametrów Irr/Temp
 • Test krzywej I-V poprzez użycie zespołu SOLAR-02
 • Pomiar rezystancji modułów fotowoltaicznych
 • Mechaniczny inklinometr do wykrywania prawidłowej pozycji promieniowania
 • 4-zaciskowa metoda pomiaru
 • Przeliczenie do warunków wzorcowych (STC 1000 W/2, 25°C)
 • Ocena wyniku pomiaru: TAK/NIE
 • Baza danych modułów do 30 typów modułów PV

SOLAR I-Vw: używany, jako certyfikator PV
SOLAR I-Vw wykonuje wszystkie pomiary w instalacjach jednofazowych plantacji PV, poprzez użycie oddalonego rejestratora SOLAR-02, po wstępnej synchronizacji, zapisuje w pamięci własnej, wartości promieniowania i temperatury. Dopiero po zakończeniu pomiarów oddalony rejestrator wymaga bezprzewodowego podłączenia RF z miernikiem głównym w celu przesłania zarejestrowanych danych.

SOLAR I-Vw: używany do sprawdzenia charakterystyki I-V
SOLAR I-Vw pozwala na pomiar w terenie charakterystyki I-V, jak również głównych parametrów pojedynczego modułu oraz całego systemu fotowoltaicznego, aż do maksymalnie 1000V i 15A.

Dane techniczne

Certyfikator jednofazowej instalacji PV

Napięcie DC
Zakres (V)      Rozdzielczość (V)          Dokładność
15,0 ÷ 999,9          0,1                ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)

Napięcie AC TRMS
Zakres (V)       Rozdzielczość (V)          Dokładność
50,0 ÷ 265,0           0,1               ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)
Maksymalny współczynnik szczytu: 1,5

Prąd DC (za pomocą zewnętrznych cęgów)
Zakres (mV)      Rozdzielczość (mV)      Dokładność
-1100 ÷ -5               0,1                ±(0,5%odczytu + 0,6mV)
5 ÷ 1100                  0,1               ±(0,5%odczytu + 0,6mV)
Wartość prądu jest ZAWSZE wyświetlana ze znakiem dodatnim;
Wartość sygnału napięcia przystawki prądowej mniejsza niż 5mV jest zerowana.

Prąd AC TRMS (za pomocą zewnętrznych cęgów)
Zakres (mV)      Rozdzielczość (mV)     Częstotliwość (Hz)       Dokładność
1 ÷ 1200                 0,1                          47,5 ÷ 63,0       ±(0,5%odczytu + 2 cyfry)
Max współczynnik szczytu: 2,0;
Wartość sygnału napięcia przystawki prądowej mniejsza niż 5mV jest zerowana.

Pełna skala
cęgów DC i AC (A)    Rozdzielczość (A)   Wartość min odczytu (A)
                                                               DC             AC
1 < FS < 10                   0,001                 0,05            0,01
10 < FS < 100                0,01                   0,5              0,1
100 < FS < 1000             0,1                      5                1

Moc DC (Vzmierzone > 150V)
Zakres cęgów (A)        Zakres (W)     Rozdzielczość (W)       
1 < FS < 10          0,000k ÷ 9,999k         0,001k
                            10,00k ÷ 99,99k         0,01k
 10 < FS < 100      0,000k ÷ 9,999k         0,001k
                              10,00 ÷ 99,99k         0,01k
100 < FS < 1000      0,00k ÷ 99,99k         0,01k
                              100,0 ÷ 999,9k          0,1k
Dokładność:
±(0,7%odczytu + 3 cyfry) (Izmierz < 10%FS)
±0,7%odczytu (Izmierz > 10%FS)
Vzmierz = napięcie odpowiadające zmierzonej mocy

Moc AC jednofazowa (przy PF=1, Vzmierzone > 200V)
Zakres cęgów (A)       Zakres (W)       Rozdzielczość (W) 
1 < FS < 10          0,000k ÷ 9,999k        0,001k
                           10,00k ÷ 99,99k          0,01k
 10 < FS < 100      0,000k ÷ 9,999k        0,001k
                              10,00 ÷ 99,99k         0,01k
100 < FS < 1000      0,00k ÷ 99,99k         0,01k
                              100,0 ÷ 999,9k         0,1k
Dokładność:
±(0,7%odczytu + 3 cyfry) (Izmierz < 10%FS)
±0,7%odczytu (Izmierz > 10%FS)
Vzmierz = napięcie odpowiadające zmierzonej mocy

Częstotliwość
Zakres (Hz)          Rozdzielczość (Hz)           Dokładność
47,5 ÷ 63,0                  0,1                ±(0,2%odczytu + 1 cyfra)

Strumień promieniowania słonecznego (poprzez wzorcowe fotoogniwo)
Zakres (mV)          Rozdzielczość (mV)          Dokładność
1,0 ÷ 100,0                  0,1                 ±(1,0%odczytu + 5 cyfr)

Temperatura (poprzez zewnętrzną sondę PT1000)
Zakres (°C)            Rozdzielczość (°C)           Dokładność
-20,0 ÷ 100,0                0,1                ±(1,0%odczytu + 1°C)

Pomiar charakterystyki I-V

Napięcie VDC przy OPC
Zakres (V) (***)      Rozdzielczość (V)        Dokładność
5,0 ÷ 999,9                    0,1            ±(1,0%odczytu + 2 cyfry)
(***) Pomiary krzywej I-V oraz Rs zaczynają się dla VDC > 15V i dokładność jest definiowana dla VDC > 20V

Prąd IDC przy OPC
Zakres (A)               Rozdzielczość (A)         Dokładność
0,10 ÷ 15,00                  0,01             ±(1,0%odczytu + 2 cyfry)

Moc max przy OPC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)
Zakres (W) (*,**)     Rozdzielczość (W)        Dokładność
50,0 ÷ 9999                       1              ±(1,0%odczytu + 6 cyfr)
Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy
(*) max mierzalna wartość Mocy musi zawierać wartość FF (~0,7) -> Pmax = 1000V x 10A x 0,7 = 7000W
(**) Pomiar jest zatrzymywany i pojawia się wiadomość "Niestabilność termiczna",
jeżeli przyrząd wykrywa wartość napięcia > 700V i prąd I > 3A, I > -0,038*V + 37,24 - 0,5

Napięcie VDC (przy STC i OPC), IVCK
Zakres (V) (***)     Rozdzielczość (V)                Dokładność (*,**)
5,0 ÷ 999,9                   0,1                        ±(4,0%odczytu + 2 cyfry)

Prąd IDC (przy STC i OPV), IVCK
Zakres (A)              Rozdzielczość (A)                Dokładność (**)
0,10 ÷ 15,00                 0,01                       ±(4,0%odczytu + 2 cyfry)

Moc max przy STC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)
Zakres (W) (*, **)    Rozdzielczość (W)         Całkowita dokładność (**)
50 ÷ 9999                        1                       ±(5,0%odczytu + 1 cyfry)
Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy
(*) Pomiary rozpoczynają się dla VDC > 15V i dokładność jest definiowana dla VDC > 20V
(**) Warunki pomiaru:
- Warunki testu: stabilne promieniowanie > 700W/m2, spektrum AM 1,5, temp. ogniw [15...65°C]
- Całkowita dokładność zawiera wpływ czujnika solarnego oraz jego obwodów pomiarowych

Strumień promieniowania słonecznego (z wzorcowym ogniwem)
Zakres (mV)                Rozdzielczość (mV)                Dokładność
1,0 ÷ 100                            0,1                      ±(1,0%odczytu + 5 cyfr)

Temperatura modułu (z pomocniczą sondą PT1000)
Zakres (°C)                  Rozdzielczość (°C)                 Dokładność
-20,0 ÷ 100                         0,1                      ±(1,0%odczytu + 1°C)

Dane ogólne

Wyświetlacz i pamięć

 • Właściwości: 128x128 pikseli LCD z podświetleniem
 • Pojemność pamięci: 256kbit
 • Zapisane dane: max 99 testów w terenie, 249 charakterystyk (testów I-V), 999IVCK

Zasilanie

 • Zasilanie wewnętrzne SOLAR I-V: 6 x 1,5V ogniwa alkaliczne LR6, AA, AM3, MN 1500
 • Czas pracy SOLAR I-V: > 249 charakterystyk (test krzywej I-V), 999 testów IVCK, około 120 godzin (praca w terenie)
 • Zasilanie SOLAR-02: 4 x 1,5V ogniw alkalicznych typu AAA, LR03
 • Max czas rejestracji SOLAR-02 (przy IP=5sek.): około 1,5h

Interfejs

 • Port komunikacji z PC: optyczny/USB oraz WiFi
 • Interfejs z SOLAR-02: bezprzewodowa komunikacja RF (mex odległość 1m)

Cechy mechaniczne

 • Wymiary: 235 x 165 x 75mm
 • Waga (z bateriami): 1,2kg

Warunki środowiskowe

 • Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
 • Temperatura pracy: 0 ÷ 40°C
 • Wilgotność pracy: <80% RH
 • Temperatura magazynowania (bez baterii): -10° ÷ 60°C
 • Wilgotność magazynowania: <80% RH

Spełniane normy

 • Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1
 • Bezpieczeństwo akcesoriów: IEC/EN61010-031
 • Pomiar charakterystyki I-V: IEC/EN60891 (test krzywej I-V), IEC/EN60904-5 (pomiar temperatury)
 • Izolacja: podwójna
 • Stopień zapylenia: 2
 • Kategoria przepięciowa: CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC do ziemi, max 1000V między zaciskami P1, P2, C1, C2
 • Max wysokość: 2000m

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/solar_i_v.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu