Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-05-31
Sekwencyjna biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR z certyfikatem EN 12566-3:2005+A2:2013

SBR

Przydomowe oczyszczalnie ścieków SBR pracują z wykorzystaniem technologii nisko obciążonej aktywacji w procesie modyfikacji (sekwencyjny proces oczyszczania ścieków) SBR (sequencing batch reactor).

Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków są relatywnie prostymi urządzeniami technologicznymi o dużej odporności na przeciążenia hydrauliczne w przypadku uderzeniowego wytworzenia większej ilości ścieków. Są one przeznaczone do czyszczenia ścieków pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, a ich praca nie wymaga stałej obsługi. Technologia SBR polega na oddzielonych
w czasie fazach procesu oczyszczania, które odbywają się w tym samym zbiorniku. Jeden cykl oczyszczania trwa do 24 godzin.

Oczyszczalnie ścieków typu SBR są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i są certyfikowane znakiem CE w zakresie wypuszczania oczyszczonej wody do wód powierzchniowych i podziemnych.

Posiadają najnowszy certyfikat: EN 12566-3:2005+A2:2013

Zalety:
 automatycznie sterowana praca
 doskonała skuteczność oczyszczania
 eliminacja azotu
 brak stałej obsługi
 niskie koszty eksploatacji

Skuteczność oczyszczania:
 BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 98,8%
 ChZT5 – chemiczne zapotrzebowanie tlenu 96,6%
 NL – substancje nierozpuszczalne 98,2%
 N-NH4+  – stężenie azotu amonowego 87,2%
 Pcałk – fosfor całkowity 97,0%

Niewielkie zużycie prądu ~ 0,5 kWh/dobę (SBR4)

Produkowane są w typoszeregu dla 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 35, 50, 150, 200 mieszkańców.

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

PRO-EKO-BUD Sp. z o.o.

Adres: Balicka 100, 30-149 Kraków

Nr telefonu: 500691159 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl