Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-09-30
MS310IT MA320IT Micsig
Skopometr Miscig 320IT
Producent:
Micsig
Numer katalogowy:
MS310IT MA320IT

Skopometry firmy Micisg™ to oscyloskopy dla wymagających użytkowników.

Cechy szczególne
- dostępne modele:
   - MS310IT - z pasmem 100MHz,
   - MS320IT - z pasmem 200MHz,
- kolorowy 16 bitowy ekran dotykowy TFT LCD 5,7" o wysokiej rozdzielczości 640x480 pikseli,
- wszystkie wejścia izolowane,
- szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym 1GSa/s,
- bufor pamięci: 240kpts,
- na wyposażeniu wysokiej jakości sondy oscyloskopowe,
- połączenie funkcji dwukanałowego oscyloskopu, multimetru oraz rejestratora,
- tryby wyzwalania:
   - automatyczny,
   - normalny,
   - pojedynczy,
- typy wyzwalania:
   - poziomem,
   - szerokością impulsu,
   - przebiegami logicznymi,
   - przebiegami transmisji szeregowej,
- wspiera video HD,
- 31 automatycznych pomiarów w trybie oscyloskopu,
- funkcje matematyczne: +, -, *, ÷, FFT,
- zasilanie z akumulatora litowego (Li-ion) pozwalające na pracę do 5 godzin,
- interfejs USB Slave (podłączenie do PC) i USB Host,
- gwarancja: 3 lata.

Pełna separacja wszystkich wejść
Trzy izolowane wejścia obejmują dwa wejścia oscyloskopowe oraz jedno wejście multimetru.
Wszystkie izolowane wejścia pozwalają na niezależne względem siebie poziomy napięć na każdym wejściu.

Funkcje ekranu dotykowego
Pięć obszarów działania ekranu dotykowego.
Ramki w których wyświetlany jest przebieg dzielą ekran dotykowy na pięć obszarów, jak tylko zostanie wyłączona funkcja menu, wtedy uzyskujemy dostęp do tych obszarów. Dany obszar jest aktywowany poprzez dotknięcie odnośnego kursora na ekranie.

1. Obszar przesuwania horyzontalnego.
W górnej części ekranu widoczny jest kursor aktualnego położenia przebiegu względem osi czasu. W tym obszarze możemy przesuwać przebiegi horyzontalnie. U dołu ekranu podawana jest wartość czasu o jaką przebiegi zostały przesunięte od punktu zerowego. Przesunięcie możemy dokonywać dotykiem lub bardziej precyzyjnie za pomocą pokrętła z boku przyrządu.
2. Obszar przesuwania pionowego.
Aktualnie wybrany kanał (CH1, CH2 lub uzyskany matematycznie M) może być przesuwany w osi pionowej. W celu wyboru należy dotknąć ikonę kanału, który chcemy przesuwać. Przesunięcie pionowe będzie dotyczyło tylko wybranego kanału. Przebiegi możemy przesuwać dotykiem lub bardziej precyzyjnie za pomocą pokrętła z boku przyrządu.
3. Obszar wyboru aktywnego kanału.
W obszarze tym możemy dokonać wyboru, który przebieg ma być aktywny do przesuwania w pionie. Możemy wybrać Ch1, Ch2, Math lub Ref.
4. Obszar funkcji Zoom przebiegu.
Cały obszar gdzie wyświetlany jest przebieg może być wykorzystywany do działania funkcji Zoom (zmniejszania lub powiększania).
5. Obszar przesuwania poziomu wyzwalania.
Przesuwając dotykiem kursor poziomu wyzwalania w pionie możemy zmieniać poziom aktualnego wyzwalania przebiegu. Bardziej precyzyjne zmiany możemy dokonywać za pomocą pokrętła z boku przyrządu.

Funkcja ZOOM
Używając ekranu dotykowego możemy łatwo powiększyć przebieg, żeby obejrzeć jego szczegóły, oszczędzając czas pomiaru. Działanie funkcji ZOOM może być wykonywane tylko w obszarze prezentacji przebiegu.

W celu powiększenia przebiegu należy:
dotknąć ekran, zaznaczyć powiększany obszar poczynając od dolnego lewego rogu i przeciągnąć dotyk do prawego górnego rogu. Zaznaczany obszar będzie sygnalizowany pojawiającym się prostokątem (patrz rysunek z lewej strony). Po zwolnieniu dotyku pojawi się powiększony obraz. W celu powiększenia należy zaznaczać prostokąt w kierunku od lewego do prawego rogu. W celu zmniejszenia przebiegu należy zaznaczać prostokąt w kierunku od prawego do lewego rogu.
Skala powiększenia zależna jest od wielkości zaznaczonego obszaru. Im prostokąt będzie mniejszy tym powiększenie przebiegu będzie większe. Powiększony obraz zostanie wycentrowany horyzontalnie według środka zaznaczonego prostokątem obszaru. Pozycja pionowa przebiegu nie zostanie zmieniona.

Ekran oscyloskopu
Opis ekranu oscyloskopu (patrz rysunek "Ekran oscyloskopu"):
1. Istnieje pięć rodzajów wskaźników trybu przechwytywania przebiegu:
- Auto: w trybie auto sygnał wejściowy jest automatycznie regulowany według skali pionowej, poziomej oraz jest wybierany taki typ wyzwalania, aby najlepiej wyświetlać przebieg,
- Run: próbkowanie danych przebiegu,
- Stop: zatrzymanie próbkowania przebiegu,
- Waiting trigger: stan przejściowy tuz przed wystąpieniem wyzwolenia,
- Rolling: próbkowanie danych przebiegu podczas przeciągania ekranu dotykowego.
2. Wskaźnik obecności wyjściowego przebiegu prostokątnego do kalibracji sondy.
3. Ikona pozycji punktu wyzwolenia przebiegu.
4. Kursor używany do pomiarów.
5. Punkt centralny podstawy czasu.
6. Wskaźnik pozycji przebiegu, wskazuje pozycję aktualnie widocznego na ekranie fragmentu przebiegu w stosunku do całego przebiegu.
7. Bufor pamięci, wyświetlana wartość 120K oznacza bieżącą wartość bufora pamięci kanału.
8. Szybkość odświeżania, aktualna wartość wfrms.
9. Ikona USB podłączenia do PC.
10. Stan akumulatora.
11. Znacznik pozycji zero kanału Ch1.
12. Pozycja poziomu wyzwalania.
13. Znacznik pozycji zero kanału Ch2.
14. Ikona kanału Math (wyznaczonego matematycznie).
15. Pole opisu parametrów kanału Ch1.
16. Pole opisu parametrów kanału.
17. Skala pionowa dla kanału Math.
18. Rodzaj sprzężenia dla kanału Ch1.
19. Parametry kanału Ch2. Podkreślenie oznacza inwersję przebiegu, skala 1V/div.
20. Kanał Math w trybie FFT, 2,5kHz na działkę.
21. Ikona ograniczenia pasma do 20MHz.
22. Wartość wskazującą relatywną pozycję wyzwalania bieżącego kanału.
23. Ikona odblokowania Menu.
24. Skala podstawy czasu.
25. Ikona trybu wyzwolenia narastanie/opadanie.
26. Poziom wyzwalania.
27. Kursor.
28. Wartość pomiaru kursorem.
29. Ikona poziomu wyzwalania.

Ekran multimetru
Opis ekranu multimetru (patrz rysunek "Ekran multimetru"):
1. Max - ikona wartości maksymalnej.
2. Czas zarejestrowania wartości maksymalnej.
3. Avg - ikona wartości średniej.
4. Obliczona wartość średnia.
5. Czas rejestracji danych do wyznaczenia wartości średniej.
6. Min - ikona wartości minimalnej.
7. Wartość minimalna.
8. Czas zarejestrowania wartości minimalnej.
9. Wartość maksymalna.
10. Ikona Wysokiego Napięcia - symbol ten pojawia się po wykryciu napięcia > 30V DC lub AC.
11. Wartość bieżącego pomiaru.
12. Miejsce prezentacji wartości rzeczywistej (Actual), gdy jest włączona funkcja pomiaru relatywnego.
13. Obszar funkcji Menu: 12 rodzajów wielkości fizycznych.
14. Aktualna funkcja przycisku F1. Konfiguracja pomiaru prądu (przy współpracy z cęgami).
15. Aktualna funkcja przycisku F2. Załączanie wyłączanie pomiaru relatywnego.
16. Aktualna funkcja przycisku F3. Funkcja restartu pomiarów.
17. Wartość odniesienia pomiaru relatywnego (Reference), gdy jest włączona funkcja pomiaru relatywnego.
18. Aktualny zakres pomiarowy i segmentowa linijka analogowa.
19. Rel - ikona informująca o włączonej funkcji pomiaru relatywnego.
20. HOLD - ikona informująca o zatrzymaniu na wyświetlaczu wyniku pomiaru.

Dane techniczne

Informacje ogólne
- Pasmo: 100MHz (MS310IT), 200MHz (MS320IT).
- Ekran dotykowy: tak.
- Izolacja kanałów: tak.
- Czas narastania: ≤3,5ns (MS310IT), 1,75ns (MS320IT).
- Szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym: 1GS/s pojedynczy kanał, 500MS/s dwa kanały.
- Max szybkość odświeżania 50k wfms/s (po uaktualnieniu).
- Bufor pamięcipojedynczy kanał: 240kpts; dwa kanały: 120kpts.
- Dekodowanie sygnału magistrali szeregowej: nie.

Wyświetlacz
- Ekran: 5,7" TFT LCD, ekran dotykowy.
- Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli.
- Zakres wyświetlacza: 12 x 8 działek.
- Format: YT, może być uaktualniony do XY.
- Metoda interpolacj: sin (x)/x.
- Poświata: automatyczna, 100ms ÷ 10s, lub ∞.

Porty I/O  
- Mini USB: do PC.
- USB2.0: do pamięci USB.

System odchylania pionowego
- Kanały wejściowe: 2 kanały oscyloskopowe i 1 kanał multimetru.
- Pasmo ograniczenia: 20MHz.
- Sprzęganie: DC, AC, GND.
- Impedancja wejściowa: 1MΩ ±1% ≈ 15pF ±3pF.
- Zakres czułości wejściowej: 5mV/div do 50V/div.
- Rozdzielczość pionowa: 8 bitów.
- Max napięcie wejściowe: 600V CAT II  300V CAT III.
- Izolacja napięciowa kanałów: 1000V CAT II 600V CAT III.
- Max poziom napięcia kanału: 1000V CAT II 600V CAT III.
- Dokładność wzmocnienia: DC 5mV/div ÷ 50V/div, ±2%.

System odchylania poziomego
- Zakres podstawy czasu 4ns/div ÷ 10s/div.
- Zakres opóźnienia podstawy czasu: -12 divs ÷ 50s.
- Dokładność podstawy czasu: 20ppm.
- Konfiguracja próbkowania: normal, average, peak, envelop.

System wyzwalania
- Typy wyzwalania: poziomem, impulsem, logiczny, danymi magistrali szeregowej
(UART, LIN, CAN, SPI, I2C, 1553B, 429).
- Tryby sprzęgnięcia: DC, AC, odrzucenie HF, odrzucenie LF, odrzucenie szumu.
- Tryby wyzwalania: auto, normal, single.
- Źródło wyzwalania: CH1, CH2.
- Czas powstrzymywania: 200ns ÷ 10s.

Pomiary
- Pomiary automatyczne: 31 typów.
- Typy kursorów: poziomy, pionowy, krzyżowy
- Matematyczne:  
  - dla dwóch przebiegów: +, -, *, /,
  - ustawienia okna FFT Rectangular, Hamming, Blackman-Harris, Hanning.

Multimetr
- Typy pomiarów: 10 pomiarów wielkości fizycznych, takich, jak napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, dioda, etc.
- Precyzja pomiarów: 4 bity.
- Wyświetlanie wyników: max, średni, min, wartości ze znacznikiem czasu, pomiar relatywny.

Rejestrator danych
- Zawartość rejestracji:
  - rejestracja multimetru,
  - rejestracja pomiarów oscyloskopu,
  - rejestracja przebiegów oscyloskopu.
- Zakres podstawy czasu przy rejestracji:
  - miernik: 10s/div÷20min/div,
  - pomiary oscyloskopowe: 10s/div÷20min/div,
  - przebiegi oscyloskopowe: 100μs/div÷2min/div.
- Czas rejestracji < 17 dni.

Zasilanie
- Zasilacz:
   - wejście: 100÷240VAC, 50÷60Hz 2A, 
   - wyjście: 12VDC, 5A.
- Akumulator:
   - pojemność: 7,4V/6000mAh,
   - czas pracy ciągłej: 4÷5 godzin.

Warunki środowiskowe
- Temperatura: -20°C ÷ +50°C.
- Wilgotność: <85% RH.

Specyfikacja
- Wymiary 254 x 160 x 60mm.
- Waga:
   - przyrządu: 1380g,
   - akcesoriów: 691g,
   - akumulatora: 276g.


Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/micsig/ms300.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...