Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2011-01-25
Laboratorium BIOGAZ ZENERIS
Nasze laboratorium biotechnologiczne jest pierwszą w Polsce tego typu placówką
badawczą. Laboratorium zostało stworzone w 2006 roku na potrzeby badań nad
optymalizacją warunków fizyko-chemicznych fermentacji metanowej na bazie materii organicznej różnego pochodzenia. Rezultaty badań stanowią wytyczne do prawidłowego sterowania fermentacją metanową w dużych instalacjach biogazowych.

Pracujemy zgodnie z normami Laboratorium utworzono uwzględniając wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2006. Posiadamy sprzęt badawczo-analityczny, umożliwiający prowadzenie badań niezbędnych do kontroli i doboru optymalnych warunków produkcji biogazu. Dysponujemy m.in. kilkudziesięcioma bioreaktorami, aparaturą do oznaczeń azotu, analizatorami biogazu, spektrofotometrem, zestawami do chromatografii gazowej. Metody analityczne stosowane w laboratorium w znakomitej większości pochodzą z aktualnie obowiązujących norm. Pozostałe to procedury własne lub zaczerpnięte z literatury. Podlegają ciągłemu doskonaleniu i kontroli jakości.

Oferujemy usługi na każdym etapie projektów
Laboratorium jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce jest w stanie pomóc Państwu w każdym momencie przygotowywania lub uruchamiania inwestycji biogazowej:
przed uruchomieniem:
» zbadamy jakość dostępnych substratów, oznaczając ich podstawowe parametry, (zawartość suchej masy i związków organicznych, węgla i azotu, i in.);
» przebadamy produktywność biogazową surowców (osobno lub w proporcji mającej stanowić wsad do biogazowni) - badanie biogazodochodowości
» zoptymalizujemy skład i sposób dozowania mieszanki substratów poprzez fermentację w układzie zbliżonym do pracy biogazowni- badania optymalizujące quasi-ciągłe
» zbadamy skład powstającego biogazu
po uruchomieniu:
» będziemy monitorować w uzgodnionych cyklach przebieg fermentacji oraz jakość substratów, wykrywając na wczesnych etapach potencjalne problemy, nie dopuszczając do załamania procesu.
» zbadamy skład biogazu uwzględniając przy tym nie tylko metan, tlen i dwutlenek węgla ale również składniki korozyjne, np. siarkowodór;

POLITYKA JAKOŚCI
Jakość wykonywanych badań jest jednym z priorytetów naszej pracy. Aby ją zapewnić Laboratorium Biotechnologiczne firmy Biogaz Zeneris Sp. z o.o. wprowadza standardy postępowania zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2006 (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących).
Laboratorium przyjęło następujące zasady i cele polityki jakości:
» dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań - zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów do naszej bezstronności, merytorycznych i technicznych kompetencji
» bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy
» przebieg wszystkich badań i analiz jest dokumentowany, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz ich prawidłową interpretację
» badania są wykonywane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

BIOGAZ ZENERIS TECH Sp. z o.o

Adres: Paderewskiego 7, 61-770 Poznań

Nr telefonu: 61 279 41 01 Skopiuj

Nr telefonu: 61 279 41 00 Skopiuj

Faks: 61 279 41 11 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu