Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-04-15
Hałas

Pomiary, metodyka referencyjna, wykonywanie map akustycznych

Laboratorium pomiarowe naszej firmy zdobyło akredytację Państwowego Centrum Akredytacji. Zakres naszej akredytacji jest dostępny na stronie PCA pod adresem: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201411

 Laboratorium pomiarowe Team Prevent to wydzielona i niezależna logistycznie struktura organizacyjna firmy, działająca na podstawie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 9001:2009. Pomiary realizowane są na terenie całego kraju przy użyciu specjalistycznego sprzętu podlegającego wzorcowaniu i stałemu monitoringowi sterowania jakością.

Laboratorium Pomiarowe Team Prevent składa się  z Pracowni Akustyki Środowiska, która świadczy usługi w zakresie:

  • pomiarów hałasu środowiskowego od źródeł przemysłowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. - Załącznik nr 6 "Metodyka referencyjna wykonywania okresowych
  • pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego" oraz „Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń"(Dz.U. Nr 206 z 2008 r., poz. 1291)
  • pomiarów hałasu środowiskowego od źródeł komunikacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.. – Załącznik nr 3 „Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Dz. U. Nr 140, poz. 824)
  • pomiarów hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02,
  • pomiary poziomów  mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:1999 oraz instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008.oceny skuteczności ekranu akustycznego "in situ" zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002
  • wykonywania map akustycznych miast, zakładów przemysłowych, obszarów przemysłowych, dróg i linii kolejowych w programie komputerowym, wraz z prezentacją rozkładu pola akustycznego od źródeł hałasuobliczeniowe analizy akustyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania w zakresie: określenia zasięgu i wpływu hałasu, prognozy uciążliwości akustycznej, prognozowanej analizy skuteczności zastosowanych zabezpieczeń akustycznych, prognozy wpływu planów zagospodarowania przestrzennego na stan klimatu akustycznego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:

Dominik Piwowarczyk

dominik.piwowarczyk@teamprevent.com

phone/fax: + 48 32 73 38 218

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży ochrony środowiska.

Dystrybutor

SQD Alliance Sp. z o. o.

Adres: ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna

Nr telefonu: 32 326 30 08 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...