Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2017-05-31

PWeko Sp. z o.o.

Inżynieria Środowiska

PWeko Sp. z o.o.
Siedziba:
Rybnik, Śląskie, Polska
Zasięg:
Krajowy
Strona firmowa:
www.pweko.pl
Firma oferuje:

Firma PWeko Sp. z o.o. została założona, aby wspierać inwestorów w realizacji projektów inwestycyjnych. Służymy doradztwem na każdym etapie inwestycji ponieważ wiemy, że ochrona środowiska wiążą się z dużymi wymaganiami, ale wierzymy także, że jest ogromną szansą dla firm. Ochrona środowiska niesie za sobą nowe możliwości i dlatego w celu dostrzeżenia szans i nowych możliwości działania warto jest skorzystać z pomocy doświadczonego partnera.

Stąd też, w sposób fachowy i kompleksowy oferujemy Państwu pomoc w dopełnieniu wszystkich ustawowych obowiązków z zakresu ochrony środowiska, jakie spoczywają na Państwa firmie.

Oferowane usługi przez PWeko Spo. z o.o. obejmują:

W zakresie ochrony powietrza:

 • przygotowanie wniosków wymaganych do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • przygotowanie zgłoszeń instalacji niewymagającej pozwolenia, a wymagającej zgłoszenia na emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

W zakresie gospodarki odpadami:

 • opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

 • operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

Projekty inwestycyjne:

 • opracowanie Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia;
 • opracowanie Raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji;
 • analizy porealizacyjne przedsięwzięć;
 • ekspertyzy akustyczne.


Sprawozdawczość i raportowanie:

 • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • opłaty za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków do ziemi i wód podziemnych;
 • raporty KOBIZE i PRTR;
 • roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;
 • założenie i prowadzenie ewidencji odpadów.

Outsorcing ekologiczny:

 • wstępne przeglądy dokumentacji (w tym umów) oraz instalacji celem określenia potrzeb w zakresie ochrony środowiska; 
 • służenie Klientowi wiedzą, doświadczeniem, poradą prawną oraz wsparciem organizacyjnym,
 • stała obsługa prawna i techniczna w zakresie ochrony środowiska; 
 • prowadzeniu audytów środowiskowych
Dodaj plik...

Możesz skontaktować
się z firmą bezpośrednio
z poziomu tej strony.

Wystarczy, że skorzystasz
z powyższego formularza.

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe