Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2016-04-19
Ekoekspert Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:

Ekoekspert Sp. z o. o. prowadzi działalność usługową, wdrożeniową, marketingową w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zarządzania środowiskowego, oferując m. in.:

A. Stałe doradztwo w zakresie:
- prawa ochrony środowiska,
- aspektów ekologicznych w procesach przekształceń własnościowych,
- gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
- mechanizmów ekonomicznych związanych z ochroną środowiska
- pozyskiwania środków pomocowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska;

B. Wykonywanie specjalistycznych opracowań, w tym m. in.:
- programów ochrony środowiska,
- planów i programów gospodarki odpadami,
- dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- raportów i prognoz oddziaływania na środowisko,
- operatów wodnoprawnych i operatów ochrony powietrza atmosferycznego
- raportów o bezpieczeństwa i planów operacyjno-ratowniczych,
- studiów wykonalności dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
- wniosków o udzielenie dotacji, kredytów i pożyczek z różnych Funduszy i Fundacji oraz innych instytucji finansujących wraz z reprezentacją Wnioskodawców;

C. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących ochrony środowiska;

D. Opracowywanie i doskonalenie systemów zarządzania
środowiskowego, zgodnych z normą ISO 14001 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 761/2001 (EMAS), a także systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnych z normą PN-N-18001 oraz wspomaganie działań przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych w ich wdrażaniu.

Ponadto wykonujemy:
- Analizy ekonomiczne i finansowe realizacji przemysłowych i komunalnych inwestycji ekologicznych oraz analizy optymalizacyjne z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- Analizy i koncepcje dotyczące prywatyzacji infrastruktury publicznej i zakładów przemysłowych,
- Analizy dokumentacji technicznej dotyczącej budowy obiektów ochrony środowiska.

Oferta firmy

USŁUGA

Kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony środowiska

Usługa: Kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony środowiska Po co? Ochrona środowiska jest dziedziną bardzo dynamiczną. Zmianie ulegają nie tylko technologie ale i (a może przede wszystkim) przepisy prawne. Każdy nowy przepis prawny...

USŁUGA

Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia sektorowego (pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do po

Co oferujemy? - Opracowanie kompletnego wniosku zgodnie z obowiązującym stanem formalno-prawnym oraz uwzględniające interesy i potrzeby Zamawiającego, - Stały kontakt z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. - Wsparcie ekspertów w roku...

USŁUGA

Raport o oddziaływaniu na środowisko (ROOS)

Po co? Realizacja wielu przedsięwzięć (moderniizacja, przebudowa, rozbudowa) niejednoktrotnie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko (ROOS). Co oferujemy? Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia...

USŁUGA

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

Po co? Realizacja wielu przedsięwzięć (moderniizacja, przebudowa, rozbudowa) niejednoktrotnie wymaga sporządzenia karty informacyjenj przedsiewzięcia (KIP). Co oferujemy? Wykonanie karty informacynej przedsięwzięcia Co państwo...

USŁUGA

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg Rozporządzenia EMAS

Po co? Ochrona środowiska jest dziedziną bardzo dynamiczną. Zmianie ulegają nie tylko technologie ale i (a może przede wszystkim) przepisy prawne. Każdy nowy przepis prawny niesie za sobą jakieś nowe obowiązki zaś wywiązanie się z tych...

USŁUGA

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią i normy PN-EN ISO 50001

Po co? System Zarządzania Energią (SZE) to część ogólnego systemu zarządzania, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania,...

Wybrane artykuły

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 Czym jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg ISO 14001:2015? System zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg normy ISO 14001:2015 jest częścią ogólnego systemu zarządzania, która...

System Zarządzania Energią ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001 Czym jest System Zarządzania Energia (SZE) ISO 50001 ? System Zarządzania Energią ISO 50001 to część systemu zarządzania w organizacji, obejmująca obszar szeroko rozumianej gospodarki energetycznej....

Kontakt

Ekoekspert Sp. z o.o.

Adres: al. Jana Pawła II 70/34, 00-175 Warszawa

Nr telefonu: 226365776 Skopiuj

Komunikator: Skype: konsultant.ekoekspert

Przy kontakcie powołaj się na portal srodowisko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Pokaż więcej