Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2012-09-19
Wszyscy będą musieli instalować kolektory słoneczne?

 


Instalacja solarna HOVEN

 Dyrektywa do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) od 2015 roku nakłada obowiązek montowania urządzeń wykorzystujących odnawialne zasoby energii
w każdym budynku – zarówno nowo budowanym, jak i użytkowanym obecnie wymagając zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym zestawieniu energetycznym. Aż 15% energii produkowanej w Polsce do 2020 roku ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dlatego każdy dom powinien osiągnąć poziom minimum 13% korzystania z tego rodzaju energii.

Projekt Ustawy jest dalej poddawany dyskusji a udział energii odnawialnej w stosunku do zapotrzebowania na energię w Polsce nie jest jeszcze wiadomy. Zakłada się, że w głównej mierze będą wykorzystywane kolektory słoneczne,
w szczególności rurowo-próżniowe, cieszące się coraz większą popularnością
w naszym kraju. Dzieje się tak m.in. dzięki firmie Hoven, która znana jest na rynku z niemalże 100% skuteczności pozyskiwania 45% dofinansowania na tego typu zestawy solarne.

W Ustawie o OZE, aktach jej podlegających oraz prawie budowlanym znajdą się stosowne przepisy, nad których przestrzeganiem będą czuwać urzędnicy lokalnych nadzorów budowlanych.

Taki zapis w ustawie z pewnością zachęci do budowy energooszczędnych domów, spowoduje też podniesienie wartości nieruchomości oraz wielkoobszarowe ograniczenie zużycia tradycyjnie stosowanych paliw kopalnych (gazu, prądu i węgla). Jako że zapotrzebowanie na wykorzystanie energii w domach mieszkalnych stale rośnie, większa ilość sposobów pozyskania czystej energii przyczyni się to do znacznej redukcji zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla. To zaś, jak powszechnie wiadomo, wpływa na chronę środowiska.

Prezes Instytutu Energii Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski, widzi w tej dyrektywie szansę głównie dla rozwoju rynku kolektorów słonecznych, które będą powiązane z innymi źródłami odnawialnej energii wykorzystywane w nowych budynkach mieszkalnych. Dlaczego? Ponieważ są one najtańsze, wśród dostępnych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii. Najtańsze i najbardziej wygodne.

Zespół solarny, składający się z kolektora słonecznego, zasobnika, pompy oraz sterownika elektronicznego, to mikroinstalacja. Jej przewagą, nad ogniwami fotowoltaicznymi czy też wiatrakami, jest fakt, że nie tylko produkuje ona, ale także potrafi magazynować (zasobnik) wyprodukowaną energię oraz jest od nich tańsza. Kolejną zaletą jest bardzo łatwy montaż, który zazwyczaj odbywa się w jeden dzień. Każdy rodzaj montowanego źródła energii odnawialnej powinien być dobrany indywiudualnie do każdego budynku. Następnym pozytywnym aspektem jest to, że środki finansowe zainwestowane w technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii zwracają się w niedługim czasie, dając możliwość nieograniczonego generowania oszczędności.

"Instalacja solarna nie wymaga zbyt dużych zmian w projekcie architektonicznym domu i może być wykonana praktycznie na każdym dachu, ścianie lub na gruncie" mówi Michał Burkiewicz prezes firmy Hoven. I faktycznie tak jest. Dlatego właśnie począwszy od 2015 roku przewidywany jest najwyższy procent instalacji kolektorów słonecznych pośród wszystkich dostępnych produktów z zakresu energii odnawialnej.

Autor:
Hoven
Dodał:
Hoven

Czytaj także