Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-01-28
System Zarządzania Energią ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001

Czym jest System Zarządzania Energia (SZE) ISO 50001 ?
System Zarządzania Energią ISO 50001 to część systemu zarządzania
w organizacji, obejmująca obszar szeroko rozumianej gospodarki energetycznej. Zgodnie z definicją z normy jest zbiorem wzajemnie powiązanych lub współpracujących elementów służących do ustanowienia polityki energetycznej
i celów energetycznych, a także procesów i procedur pozwalających na osiągnięcie tych celów. ISO 50001:2012 to międzynarodowy standard zarządzania energią
w każdej organizacji, obejmujący wymagania dla systemu zarządzania energią, jego wdrożenia w organizacji i ciągłego doskonalenia wyników energetycznych, zużycia i konsumpcji energii. Norma jest zbudowana wg struktury normy ISO 14001 w celu ułatwienia integracji ze znormalizowanymi systemami zarządzania. SZE to część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki energetycznej i zarządzania różnego rodzaju nośnikami energii. SZE jest narzędziem organizacyjnym wspomagającym prowadzenie działalności w zarządzaniu energią i mediami energetycznymi. Ma on za zadanie w sposób jasny i zwięzły sterować działaniami związanymi z energią i kontrolować funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze zużycia energii

Dla kogo?
SZE wg ISO 50001 skierowany jest do wszystkich typów organizacji, bez względu na położenie geograficzne, warunki kulturowe czy też społeczne.
Właściwy system zarządzania energię jest szczególnie istotny w przypadku energochłonnych gałęzi przemysłu, a także w celu konieczności sprostowania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych lub efektywności energetycznej.

Wymagania normy można dostosować do wymagań Twojej firmy!.

Jak wdrożyć System ISO 50001?
SZE wg ISO 50001 może zostać wdrożony i certyfikowany oddzielnie lub razem
z innymi systemami zarządzania jak np. zarządzania środowiskowego ISO 14001 czy zarządzania jakością ISO 9001.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu ISO 50001?
- Udoskonalenie organizacji i zarządzania w zakresie zużycia nośników energii (mierzenie i monitorowanie wykorzystywania energii),
- Uzyskanie efektów ekonomicznych m.in. w postaci zmniejszenia kosztów związanych z wytwarzaniem lub stratami różnych rodzajów energii,
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (ewentualna sprzedaż pozwoleń emisyjnych CO2 ),
- Przygotowanie przedsiębiorstwa (w przypadku wytwórców energii oraz instytucji publicznych) do uzyskania ewentualnych korzyści związanych z wprowadzeniem ustawy o efektywności energetycznej („białe certyfikaty"),
- Możliwość realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2013 roku w sprawie efektywności energetycznej bez ponoszenia dużych nakładów na zewnętrzne audyty energetyczne,
- Udowodnienie troski o zachowanie zasobów naturalnych i środowisko (spełnienie wymagań w niektórych przetargach)

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu:

Ekoekspert Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 70 lok. 34
00-175 Warszawa
Tel. (022) 636 57 76
Tel/fax (022) 636 22 72
Email: ekoekspert@ekoekspert.pl

www.ekoekspert.pl

Autor:
Ekoekspert Sp. z o. o.
Dodał:
Ekoekspert Sp. z o.o.