Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-07-29
Implementacja Siedmiu Złotych Zasad według strategii Vision Zero w przemyśle energetycznym.

Krótki przewodnik po Vision Zero

Przewodnik Vision Zero dla przemysłu energetycznego.

Sektor energetyczny może się spodziewać sporych zmian w związku ze stale rosnącym zainteresowaniem alternatywnymi źródłami energii, co poważnie obciąży sieci energetyczne. Skutkiem tych zmian będą ogromne modernizacje infrastruktury, a to z kolei może zwiększyć ryzyko wypadków podobnie jak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

W związku z obecnie panującą ‚mobilnością elektryczną', stajemy przed nowymi wyzwaniami, takimi jak rosnące zapotrzebowanie na prąd stały i ciągłe jego użytkowanie. Wpływ prądu stałego na ciało ludzkie - w przeciwieństwie do prądów zmiennych - nie został jeszcze dostatecznie zbadany.

W odpowiedzi na te wyzwania uruchomione zostały różnego rodzaju działania pod sztandarem ‚ISSA Electricity' i skoncentrowano je wokół realizacji celu VISION ZERO:

W 2015 roku opublikowany został pewien dokument - przewodnik, mający wspierać i umacniać menadżerów średniego szczebla sektora energii elektrycznej. Odpowiedź na tę publikację była tak pozytywna, że ​​obecnie przygotowywane jest seminarium wdrażające przy współpracy z ‚ISSA - Górnictwo' i ‚ISSA - Edukacja i Sekcje Szkoleniowe'. To seminarium również przynależy do VISION ZERO i jest integralną częścią całego projektu i strategii VISION ZERO.

Drugi, obecnie planowany projekt, ma się odnosić do sprecyzowania przez międzynarodową grupę ekspercką, zakresów działań i odpowiedzialności dla poszczególnych grup z przemysłu energetycznego. Dzięki temu łatwiej będzie można określić jaką rolę w dziedzinie BHP odgrywają klienci a jaką dostawcy wykonawcy i podwykonawcy.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie wyczuć zmysłami zagrożenia towarzyszącego elektryczności, skutek doświadczenia go bywa dotkliwy i w efekcie może nie zaistnieć okazja do nauki na błędach.
‚Nasza' wizja: Nikt, nigdy nie powinien ponieść śmierci, dotkliwych obrażeń czy też chorób będących konsekwencją wykonywanych służbowo obowiązków. Bazując na ‚VISION ZERO Guideline' stworzonym przez Specjalną Komisję do spraw Prewencji przy ISSA i Międzynarodową Sekcję Prewencyjną ISSA, Sekcja do spraw Elektryczności ISSA stworzyła ten krótki przewodnik aby towarzyszyć Ci przy projektowaniu dopasowanego, sprawnie funkcjonującego środowiska - eliminującego nieszczęścia, obrażenia i choroby związane z potencjalnymi wypadkami mogącymi zaistnieć w przemyśle energetycznym.

Co oznacza VISION ZERO?
Będąc podstawową strategią prewencyjną ISSA, VISION ZERO jest wizją świata bez wypadków i chorób powodowanych wykonywaną pracą. Przeciwdziałanie śmiertelnym wypadkom, obrażeniom fizycznym, psychicznym czy chorobom zawodowym jest kwestią priorytetową. VISION ZERO jest poszerzaniem świadomości prewencyjnej.

VISION ZERO jest, o niczym więcej, jak o naszym życiu i zdrowiu - najcenniejszych dobrach jakie posiadamy. Ale nie tylko o tym: jest również o sukcesie przedsiębiorstwa, wydajnej produkcji, motywacji i efektywnych pracownikach. Pomimo iż VISION ZERO bywa nazywane wizją, czy filozofią, jest ono oparte o konkretne dane, kształtujące tą strategię prewencyjną.

Strategia VISION ZERO od ISSA

Wypadki w pracy i choroby zawodowe, mogą być powodowane również zdarzeniami losowymi lub brakiem możliwości ich uniknięcia - te czynniki zawsze odgrywają pewną rolę. Poprzez wprowadzenie w życie strategii VISION ZERO powyższe czynniki można wyeliminować i skutecznie przeciwdziałać wypadkom w miejscach pracy. Siedem Złotych Zasad, stworzono, aby efektywnie wdrażać tą strategię.

Pomysł ISSO na Vision Zero jest ‚elastyczny', dzięki czemu może być dostosowywany do różnych, specyficznych dla danego przedsiębiorstwa warunków. Właśnie dzięki tej elastyczności, możliwe jest, zaaplikowanie go w każdym miejscu pracy, przedsiębiorstwie czy fabryce na całym świecie.

Zarządzanie prewencją

Siedem złotych zasad.
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
2. Zidentyfikuj zagrożenia - kontroluj ryzyko.
3. Zdefiniuj cele - stwórz program.
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system - dobrze zorganizowany.
5. Zapewnij zdrowe i bezpieczne środowisko przy maszynach, narzędziach i na stanowiskach pracy.
6. Zwiększaj kwalifikacje - rozwijaj kompetencje.
7. Inwestuj w ludzi - motywuj przez uczestnictwo.

Pierwsza Złota Zasada:
Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
Bądź liderem - niosącym sztandar! Twoją misją jako lidera jest zadecydowanie o sukcesie lub porażce BHP w twoim przedsiębiorstwie - OSH.

Druga Złota Zasada:
Zidentyfikuj zagrożenia - kontroluj ryzyko.
Audyty bezpieczeństwa służą jako główne narzędzie do systematycznej oceny potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, mogących zaistnieć podczas wykonywanych prac, oraz późniejszemu wprowadzeniu stosownych akcji prewencyjnych. Nieszczęśliwe wypadki, poniesione szkody i niebezpieczne sytuacje powinny być szczegółowo dokumentowane.

Trzecia Złota Zasada:
Zdefiniuj cele - stwórz program.
Sukces bezpieczeństwa i higieny pracy nie przyjdzie sam. Wymaga konkretnych celów i dokładnie zaplanowanych, kolejnych etapów implementacji - precyzyjnie opisanych w programie.

Czwarta Złota Zasada:
Zapewnij zdrowy i bezpieczny system - dobrze zorganizowany.
Systemowa organizacja BHP jest silnie zalecana. To się opłaca, i wcale nie jest takie trudne.

Piąta Złota Zasada:
Zapewnij zdrowe i bezpieczne środowisko przy maszynach, narzędziach i na stanowiskach pracy.
Klasycznie: bezpieczeństwo zakładów produkcyjnych, bezpieczeństwo maszyn i miejsc pracy są podstawą aby możliwa była bezpieczna praca w sprzyjających warunkach. To odczuwalne i zalecane dla zdrowia.

Szósta Złota Zasada:
Zwiększaj kwalifikacje - rozwijaj kompetencje.
Inwestuj w szkolenia i rozwój swoich pracowników, bądź pewny że wymagana wiedza jest obecna na każdym stanowisku pracy!

Siódma Złota Zasada:
Inwestuj w ludzi - motywuj przez uczestnictwo.
Motywuj załogę angażując swoich pracowników we wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. To się opłaca!

Powrót do Prewencji
Pytanie tylko brzmi: Czy działania prewencyjne przynoszą pozytywne efekty w skali mikro-ekonomicznej w zestawieniu firmowych zysków i strat? W celu opracowania odpowiedzi na to pytanie, na początku 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Bezpieczeństwa Społecznego (ISSA), Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego(DGUV) i Niemieckiego Instytutu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego dla Energetyki, branży Tekstylnej, Elektrycznej i Sektora Produktów Komercyjnych(BG ETEM) uruchomiły projekt badawczy nazwany „Obliczanie Międzynarodowego Zwrotu z Prewencji dla Przedsiębiorstw: Koszy i Zyski płynące z Inwestowania w Bezpieczeństwo i Higienę Pracy". Efektem pracy 19 biorących udział krajów i 337 poddanych ocenie przedsiębiorstw, dowodzi że koszty poniesione na BHP ‚zwracają' się.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi inżynierami:
(22) 753 24 80
(22) 753 24 61
biuro.warszawa@automatech.pl

Zapraszamy na nasze strony internetowe, gdzie dowiecie się więcej o oferowanych przez nas usługach inżynierskich, wejdź na:
www.automatech.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com


Kup produkty w e-sklepie
www.automatechsklep.pl


Obejrzyj nasze Webinary oraz inne nagrania:
You Tube


Bądź na bieżąco, obserwuj nasze kanały:
LinkedIn
facebook

Czytaj także