Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-03-12
Co powinieneś wiedzieć o LZO?

MGBS o LZO

Prowadzenie instalacji wykorzystującej lotne związki organiczne (LZO) wiąże się z koniecznością przestrzegania i spełniania szeregu wymogów prawnych. Najpierw będziesz musiał uzyskać stosowne pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza i udowodnić, że dotrzymujesz standardów emisyjnych. Potem będziesz wielokrotnie sprawdzany, wykonując pomiary, a także sporządzając bilanse LZO. Lektura poniższego artykułu przybliży Ci Twoje obowiązki w tym zakresie i pomoże przestrzegać obowiązujące przepisy.

LZO, czyli lotne związki organiczne, to substancje chemiczne łatwo przechodzące w postać pary lub gazu. Reakcja ta może zachodzić nawet w temperaturze pokojowej (LZO posiadają prężność par nie mniejszą niż 0,01 Pa w temperaturze 293,15 K). Ponadto charakteryzują się niską rozpuszczalnością w wodzie.

W związku z tym, że LZO są produktami ubocznymi wielu procesów technologicznych, stanowią duże wyzwanie w kontekście zapewniania właściwego poziomu ochrony środowiska. LZO z uwagi na swoją specyfikę mają ogromny wpływ na kształtowanie w powietrzu poziomów stężeń takich związków jak: ozon, nadtlenek azotu czy azotan acetylenu (PAN), które wraz z innymi zanieczyszczeniami, pod wpływem światła słonecznego, przyczyniają się do powstawania smogu fotochemicznego, który znacząco pogarsza jakość powietrza atmosferycznego i negatywnie wpływa na zdrowie ludzi.

Przykłady lotnych związków organicznych
Przykłady lotnych związków organicznych
aceton – farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia,
węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum,
węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe,
związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki,
octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia,
dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany,
4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany,
terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy.
aceton – farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia,
węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum,
węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe,
związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki,
octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia,
dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany,
4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany,
terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy.
Do innych źródeł powstawania tego rodzaju związków można zaliczyć pestycydy, przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny czy laboratoria analityczne.

Źródło:
blog rto.mgbs.pl
Dodał:
MGBS Sp. z o.o